• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Téma: bleší trh

Pražské bleší trhy

Ostatní akce

Bleší trhy jsou jedním z nejklasičtějších příkladů toho, že obchod nemusí být vůbec komplikovaný, ale naopak dětsky jednoduchý. Výměna produktů či služeb, které již v budoucnu nevyužijete, je v podstatě prazákladem tržního hospodářství a funguje již od dob, kdy se lidstvo sotva usazovala při povodí Eufratu a Tigridu.