• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Nejlepší pražská gymnázia

09.08.2020

Chystáte se vy nebo vaše dítě v příštím školním roce dělat přijímací zkoušky na střední školu. Možná už je čas začít vybírat kam. Pokud jste usoudili, že gymnázium je to pravé, určitě se podívejte na přehled těch nejlepších státních škol na území hlavního města.

Proč zrovna gymnázium?

V dnešní době lidé často volí jako střední školu gymnázium, protože ještě neví, kam svůj studijní život přesně směřovat a tímto způsobem získají k dobru minimálně čtyři roky na rozmyšlenou. Gymnázia fungují jako perfektní příprava pro další studium na vysoké škole, jak v Česku, tak v zahraničí. Pražská gymnázia patří mezi republikovou špičku a studovalo na nich mnoho významných osobností našich dějin. Pokud budete chtít studovat na některém z těchto gymnázii, určitě nepodceňte přípravu, jedná se totiž o opravdu výběrové školy. S tím jak na přijímací zkoušky vyzrát vám může pomoci i video na konci článku.

Gymnázium Jana Nerudy

adresa: Hellichova 3 Praha 1
web: https://www.gjn.cz/
Gymnázium Jana Nerudy patří mezi nejstarší gymnázia v České republice. Výuka na této střední škole na Malé Straně byla zahájena 6. října 1865. V době minulého režimu byla známá svým humanitním zaměřením a tehdy tajnou nadstandardní výukou jazyků. Studovali zde například Bára Hrzánová, Táňa Fisherová, Jaromír Hanzlík, Martin Stropnický ale i Vladislav Vančura. Gymnázium nabízí dva šestileté obory a to sice dvojjazyčné česko-francouzské studium a poté pouze výuku v češtině. Podle dostupných žebříčků zveřejněných na stránkách MŠMT se jedná o druhé nejlepší gymnázium v ČR a první v kategorii veřejných škol. Proto není úplně jednoduché se na něj dostat, tento rok se na jednojazyčný obor hlásilo 623 uchazečů a na obor dvojjazyčný 196. Abyste uspěli , musíte se v případě prvního oboru vejít do prvních šedesáti v případě oboru druhého mezi top 30 uchazečů.

Gymnázium nad Alejí

adresa: Nad Alejí 1952 Praha 6
web: https://www.alej.cz/
Pokud se budete ucházet o místo na tomto všeobecném gymnáziu, máte možnost dělat přijímací zkoušky na čtyřletý, nebo na osmiletý obor. Gymnázium Nad Alejí je čtvrtým nejlepším v celé republice, tudíž dostat se do řad jeho studentů není jen tak. Přijímací zkoušky se skládají z Českého a Anglického jazyka a matematiky. Na čtyřletý obor je poměr přihlášení přijatí zhruba 100:30 a na obor osmiletý je to 200:60.

Gymnázium nad Kavalírkou

adresa: Nad Kavalírkou 1 Praha 5
web: http://www.kavalirka.cz/
Gymnázium Nad Kavalírkou je pražské osmileté gymnázium, o jehož kvalitě svědčí i úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy. Ve školním roce 2017/18 se na medicínu dostalo všech 13 žáků, kteří se na ni hlásili na technické a přírodní obory dokonce 20. Celková úspěšnost v rámci přijetí na vysokou školu byla 100%. Škola do svého přijímacího řízení zařadila kromě státní části (test z matematiky a Českého jazyka) i svůj vlastní test z všeobecných znalostí. Obvykle se  přijímají dvě třídy, tudíž 60 žáků. Počet přihlášených v minulém školním roce byl 379.

Gymnázium Jana Keplera

adresa: Parléřova 2 Praha 6
web: https://gjk.cz/
Na toto dlouhodobě uznávané pražské gymnázium je každým rokem veliký přetlak uchazečů na osmiletý obor kam se hlásí zhruba 200 uchazečů je dostane v průměru každý šestý student. Pokud budete dělat přijímací zkoušky z deváté třídy je pravděpodobnost, že se na GJK dostanete o něco větší, hlásí se tam totiž stejný počet studentů jako na osmiletý obor, ale přijímají se tři třídy. Toto gymnázium si zakládá na rozvoji osobnosti a zájmů jednotlivých studentů, to dokládá i veliké množství volitelných předmětů.

Kateřina

 

Jak na přijímačkyTémata
Zařazeno v kategorii

Střední školy