• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Konec sociálním bublinám! Na sídlišti v Mnichově Hradišti se rozvíjí komunitní život

05.02.2022

Sídliště v posledních letech vnímá jako synonymum pro život v osamění a odcizení. Proto se nezisková organizace Semiramis snaží tento problém intenzivně řešit. Pomáhá například s rozvojem komunitního života na sídlišti v Mnichově Hradišti, kde prostřednictvím projektu s názvem První krok na společné cestě momentálně přispívá k vytvoření funkční sítě sousedských vazeb mezi obyvateli.

Semiramis se v různých koutech České republiky dlouhodobě věnuje systematické práci s dětmi a mládeží. Mimo jiné pomáhá utvářet funkční mezilidské vztahy. Příkladem je třeba působení právě v Mnichově Hradišti. „Chceme vzbudit diskusi o tom, že na sídlišti se může žít jinak, a ukázat cestu, jak na to,“ říká Zdeněk Urban, kontaktní pracovník nízkoprahového zařízení, podle které je v tomto ohledu nejdůležitější otevřená komunikace, vzájemná edukace a předávání informací.
To všechno nabízí tzv. N Klub, sociální služba primárně určená pro děti a mladistvé ve věku od šesti do dvaadvaceti let, kterým pomáhá se začleněním se do občanské společnosti. V rámci N Klubu také vznikl projekt s názvem První krok na společné cestě, pomocí kterého se organizace snaží nastartovat funkční síť sousedských vazeb na sídlišti v Mnichově Hradišti.

„Jde o setkávání a propojování jednotlivých skupin obyvatel sídliště s cílem odstranit sociální bubliny,“ prozrazuje Urban. „Cílem je snížit odcizení a napětí panující mezi dětmi a mladými lidmi, kteří tráví svůj volný čas v prostoru sídliště, a místními obyvateli. Ve snaze o propojení celé komunity nabízíme pomoc a podporu osamělým rodičům, babičkám i dětem. Ve všech se přitom snažíme vzbudit pocit užitečnosti,“ doplňuje.

Projekt První krok na společné cestě je koncipován jako tři čtyřhodinová odpolední setkání, která jsou určena pro děti, mladistvé, jejich rodiny i další obyvatele sídliště. Každé setkání má konkrétní téma, kterému se věnuje. Konkrétně jde o komunikaci v rodině, hledání opor v sousedství a vliv školy.

Tato setkání se těší pozitivním ohlasům, které přichází nejen od samotných návštěvníků N Klubu, ale také například ze škol. „Je vidět velký pokrok a zájem lidí. Daří se nám s nimi navazovat vztah, pomocí něhož pro ně dokážeme být partnerem při řešení každodenních i náročných situací. Z toho máme velkou radost,“ těší Zdeňka Urbana.

Celý projekt je realizován za přispění městského vedení Mnichova Hradiště, které činnost organizace dlouhodobě podporuje a pomáhá tak propojovat místní komunitu. Kromě toho se ovšem dočkal příspěvku také od Nadačního fondu Škoda Auto v rámci grantové výzvy Tady jsem doma.

„Občanská společnost je jedním z našich klíčových témat. Dlouhodobě podporujeme projekty, které se týkají obyvatel a komunit na Mladoboleslavsku. Naším cílem je posunout životní podmínky v regionu směrem dopředu, což je i smyslem projektu První krok na společné cestě,“ vysvětluje Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto.

Nezisková organizace Semiramis chce na základě nového projektu dále rozvíjet své aktivity v rámci N Klubu, který by ráda ještě více zpropagovala mezi obyvateli Mnichova Hradiště. „Nesvazujeme se představou, že se nám podaří do našeho projektu zapojit každého. Ve chvíli, kdy však bude většina obyvatel vědět, co je N klub a v čem jsme nápomocni místní komunitě, bude naše očekávání naplněno,“ dodává Lenka Dokládalová Bednářová, odborná ředitelka Semiramis.

Zdroj: Nadační fond Škoda Auto
Foto: Nadační fond Škoda AutoTémata
Zařazeno v kategorii

Články o realitách