• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Téma: terapie

Nezisková organizace Čmeláček

Články

Čmeláček z.s. patří mezi neziskové organizace. Jejím cílem je pomoc osobám s postižením mentálním, autistického spektra či kombinovaným. Nezaměřuje se však pouze na jednotlivce, ale i na jejich rodiny.