• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Nezisková organizace Čmeláček

15.08.2020

Čmeláček z.s. patří mezi neziskové organizace. Jejím cílem je pomoc osobám s postižením mentálním, autistického spektra či kombinovaným. Nezaměřuje se však pouze na jednotlivce, ale i na jejich rodiny.

Organizace vznikla v roce 2013. Zpočátku se jednalo pouze o klubovou aktivitu. V roce 2016 došlo k registraci služby Denního stacionáře. Mezi základní zásady patří zachování důstojnosti, respekt práva volby, rovnocenný přístup ke všem klientům a zachování jejich individuálních potřeb.

Organizace pomáhá všem hledat vhodné způsoby jejich seberealizace, podporuje sebedůvěru a vytváří pocit bezpečí.
V současné době nabízí Denní stacionář a Klub rodičů a přátel postižených dětí.


Denní stacionář

Svoje služby poskytuje v pracovní dny a nabízí pomoc nejen fyzickou a psychickou, ale také informační či edukativní osobám dospělým s mentálním či kombinovaným zdravotním postižením a pomáhá jim integrovat se do společenského dění.

Je to místo poskytující prostor pro rozvoj, místo vhodné k relaxaci, tvorbě, navazování nových vztahů. Podporuje schopnosti a dovednosti každého jednotlivce. Každému uživateli nabízí celou řadu zajímavých aktivit a činností.

Prostředí stacionáře je bezbariérové a lze jej uzpůsobit potřebám, jež mají jednotlivé věkové kategorie. Na jeho vytváření se, dle svých schopností a možností, spolupodílejí i samotní uživatelé.

Mezi základní činnosti, které stacionář nabízí, patří především pomoc při sebeobslužnosti (zvládání denní hygieny, běžných úkonů potřebných pro péči o vlastní osobu), při uplatňování základních práv a obstarávání osobních záležitostí. Ve stacionáři se lze účastnit celé řady zajímavých činností z oblasti výchovné, vzdělávací či aktivační. Samozřejmostí jsou i aktivity sociálně terapeutické.

Klub rodičů a přátel postižených dětí

Je součástí organizace a mezi jeho přednosti patří především pobyty víkendové či v zahraničí. Také pořádá velké množství různorodých akcí. Jedná se o společné grilování, akce zábavného rázu či letní prázdninové tábory. Klub neslouží pouze pro handicapované děti, ale i pro celé jejich rodiny a přátele. Důležitými aktivitami jsou také setkávání rodičů nabízející prostor pro výměnu zkušeností. Rodiče se zde mohou svěřit se svými trablemi nebo naopak pozitivy. Vidí, že existuje spousta těch,
kteří jsou ochotni jim vždy pomoci.

Autor: Renata
Foto: www.pixabay.com 


Témata
Zařazeno v kategorii

Články