• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Kultura      Hrady a zámky      Zámek Ctěnice

Zámek Ctěnice

17.06.2022

Ctěnický zámek patří do městské části Praha 9. Jedná se o relativně rozsáhlý areál, který je spravován Muzeem hlavního města Praha a do kterého spadá nejen samotný zámek, ale rovněž i zdejší park, sýpka, restaurace, kočárovna a drábovna.

Rozsáhlé přestavby

I když si to většina lidí nedokáže představit, zámek Ctěnice byl v prvopočátku v podstatě středověkou gotickou tvrzí s minimem okrasných prvků. První záznamy o tvrzi pocházejí z roku 1372, ale je jasné, že tato obranná stavba zde stála dávno předtím. Tvrz byla docela dobře chráněna, a sice bažinatými loukami a skalním příkopem.
Stavba byla díky Mikuláši Hrzánovi, kterému tvrz v té době patřila, v šestnáctém století přebudována na renesanční zámek. Součástí přestavby bylo i vybudování dalších menších budov, které stály za hradbami.

Vzhledem k tomu, že následující generace Hrzánů neuměly příliš dobře nakládat se svým majetkem, musel být zámek i s jeho okolím prodán. Majitelé se s postupem času v docela rychlém sledu měnili a většinou do vizuálu zámku příliš nezasahovali, a to až do osmnáctého století. Tehdy vlastnil zámek rod Windischgrätzů, který nechal stavbu přebudovat do podoby barokního zámku, ovšem s mírnými klasicistními prvky. A tato podoba pouze s menšími kosmetickými změnami zůstala zámku Ctěnice až do dnešních dní.

Zámek dnes

Od dob poslední rozsáhlejší rekonstrukce změnil zámek svého majitele ještě několikrát. V současné době však patří Hlavnímu městu Praha, ale spravuje je jej Muzeum hlavního města Praha. Zámek je sám o sobě docela zajímavý, ale rozhodně stojí za to Ctěnice navštívit nejen kvůli jemu samotnému. Součástí zámku jsou i mnohé expozice. Mezi ty nejzajímavější určitě patří výstava Řemesel, dějiny obce Vinoře od pravěku až dodnes a samozřejmě i expozice přímo týkající se samotného zámku a jeho historie.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: Licence Creative Commons, autor obrázku Packa, obrázek dostupný z https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ct%C4%9Bnice_Castle#/media/File:Ct%C4%9Bnice_Castle,_Prague_Vino%C5%99.jpg

Témata
Zařazeno v kategorii

Hrady a zámky