• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Bold Gallery zve ve čtvrtek na komentovaný Výlet s kurátorem Janem Čejkou a výtvarníky Tomášem Kurečkou a Alešem Zapletalem

11.08.2021

Holešovická Bold Gallery připravila na čtvrtek 12. srpna od 17 hodin komentovanou prohlídku své první kolektivní výstavy Výlet. Potkává se na ní 11 výtvarníků mladé a střední generace různého zaměření a rukopisu, aby po svém uchopili téma, odkazující k cestě za poznáním i estetickému zážitku. Vůdcem výpravy bude kurátor Jan Čejka a oporou mu budou dva z autorů: Tomáš Kurečka, který nabízí příznačně unikátní kolekci turistických holí, a Aleš Zapletal pomůže udat směr expedici za pomoci svých syntetických map krajiny. I všechna další stylově rozmanitá díla spojuje fenomén výletu. „Charakteristickým rysem jakéhokoli výletu je, že ponouká člověka nahlížet na okolní svět esteticky. Patří tedy, podobně jako zakoušení uměleckých děl, k důležitým způsobům péče o duši. Výlet je zdrojem pocitů, nálad a obecně zkušeností, které by v každodenní rutině ani nevyvstaly," říká kurátor výstavy a průvodce komentované prohlídky Jan Čejka.

Skupinová výstava Výlet, v níž se objeví klasická krajinomalba i fantaskní tvorba, fotografie i digitální média či objekty, potrvá v holešovické Bold Gallery v ulici U Měšťanského do 29. srpna. Komentovaná prohlídka s kurátorem Janem Čejkou a autory Tomášem Kurečkou a Alešem Zapletalem proběhne ve čtvrtek 12. srpna od 17 hodin. Více informací na www.boldgallery.art .

Jedenáct autorů, kteří se účastní Výletu v Bold Gallery, představuje různé generace, používaná média, školy i tvůrčí kořeny. Zatímco Alžběta Skálová, Telona, Zdeněk Daněk, Dalibor David, Vojtěch Horálek a Jakub Sýkora se narodili před rokem 1989 a v různé míře zažili totalitu, včetně nemožnosti svobodně cestovat, Jakub Červenka, Josef Čižmár, Tomáš Kurečka, Michal Nagypál či Aleš Zapletal touto zkušeností neprošli. Jejich odlišnost je tedy i v tomto ohledu záměrná, dokážou tak svými díly zvolený fenomén představit v komplexní šíři záběru. Výlet může být náročnou dlouhou expedicí, klasickou rodinnou dovolenou i krátkou vycházkou za domácí humna, bere na sebe podobu vzpomínek ve fotoalbu či dětské hry na indiánskou výpravu. „Výlety za poznáním nového jsou důležitou a obohacující aktivitou, stejně jako naše vnitřní cesty, na kterých nacházíme sami sebe. Rozliční autoři, kteří s námi připravili prázdninový Výlet pro naše návštěvníky, toto téma uchopili z mnoha různých pohledů,“ říká ředitel a majitel Bold Gallery Oldřich Hejtmánek a dodává: „zvláštní doba, kterou jsme si prošli dala cestám za poznáváním nového zcela jiný význam."

Výstava je příležitostí se zastavit a nahlédnout na výlet ve více vrstvách a nových souvislostech. Záběr děl vystavených v Bold Gallery sahá od výtvarného uchopení vlastního výletu, přes zajímavé artefakty, které se k němu vztahují až po snové i skutečné krajiny, které zvou návštěvníka na prázdninový výlet do světa fantazie, kde neplatí žádné restrikce a omezení.

Jakub Červenka (*1989)

fotografie a intermediální tvorba na UJEP v Ústí nad Labem (2008-2015)
Jakub na výstavě poprvé představuje fotografie ze svého cestovního vizuálního deníku. V těchto fotografiích zachycuje místa i situace, které jsou sice každému důvěrně známé, ale málokdo by se je odhodlal vyfotit.

Jozef Čižmár (*1993)

kresba a socha na AVU v Praze (2014-2019)
Jozefovu tvorbu na výstavě reprezentuje holčička, která by ráda ven, ale nemůže, čímž rovněž symbolizuje nejrůznější nenaplněné lidské touhy po dobrodružství. Holčička zároveň spadá do série Jozefových děl o výpravách nejrůznějšího typu a jejich nástrahách.

Zdeněk Daněk (*1977)

malba na VŠUP v Praze (1996-1999), malba na AVU v Praze (1999-2003)
Zdeněk bez debat patří mezi naše nejvýraznější krajináře a je charakteristický i přímo tvorbou v plenéru. Klade důraz na realističnost motivů, avšak zároveň se nebojí experimentovat s tradičním pojetím krajinářského obrazu. Kromě čistě přírodních zátiší často zaznamenává i stopy v krajině zanechané člověkem a není mu vzdálený ani humor, který do svých krajin rovněž dokáže promítnout.

Dalibor David (*1972)

malba na AVU v Praze (1990-1997)
Daliborova tvorba dlouhodobě zobrazuje situace z putování nebo předměty, které k cestám neodmyslitelně patří. Dalibor je navíc ryzím malířem a jeho styl postavený na skromnosti, gestu a barvě umožňuje u zobrazených aktivit nebo předmětů objevit jejich, v běžném životě zřídkakdy postřehnutelné, estetické kvality.

Vojtěch Horálek (*1983)

tvarování a restaurování dřeva na VOŠUP v Praze (1998-2004), malba na AVU v Praze (2004-2010), studijní pobyt ve Francii (2008)
Těžko hledat na české scéně jiného autora, který by byl s výletem natolik spjatý jako Vojtěch. Známá jsou jeho díla na téma koupání, ale za připomínku stojí i téma expedic, ostatně i na výstavě najdeme jeho umělecky pojatý ruksak. Na výstavě jsou i dva obrazy, přičemž ty zpracovávají výlet až z absurdně-humorné stránky. Sdělují totiž, jakých naprosto šílených podob může dnes takový výlet nabýt.

Tomáš Kurečka (*1994)

nová média na FU OU v Ostravě (2013-2014), intermediální tvorba na AVU v Praze (2014-2020)
Tomáš vystavuje sérii výletních holí. Ty člověk může vnímat nejen jako pomůcku při putování, ale i jako suvenýr nebo jakýsi symbol, čím vším pro nás mohou být vzpomínky na výlet ve stáří. Na zpracování holí je navíc znát i Tomášova zručnost a široká škála řemeslných dovedností, které jeho umělecky pojaté objekty běžně doprovázejí.

Michal Nagypál (*1992)

malba na AVU v Praze (2012-2019)
Michal je i přes práci s objekty a rozličnými náměty vnímán především jako krajinář. Zachycuje krajiny různého charakteru, přičemž jejich barvitost, živost a ilustrativnost podporují, aby si do nich divák dosadil příběh. U vystavených krajin tomu není jinak, mohou se v nich odehrávat různé typy expedic a pohádek.

Alžběta Skálová (*1982)

filmová a televizní grafika na VŠUP V Praze (2002-2003), ilustrace a grafika na VŠUP v Praze (2003-2008), stáž ve Francii (2004-2005), studijní pobyt v USA (2006-2007)
Nejenže Alžbětiny práce vznikají na různých pobytech, výletech, ale nezřídka fungují i jako vzpomínky na výlety samotné. Vystavená díla pak jdou svým významem ještě dál, svojí idyličností totiž obecně reprezentují krásy putování českou krajinou.

Jakub Sýkora (*1984)

grafika na VOŠ Hellichova v Praze (2004-2006), nová média na AVU v Praze (2006-2008), malba na AVU v Praze (2008-2012), studijní pobyt ve Finsku (2010)
Jakubova tvorba je s výletem spjata dlouhodobě, byť nese v sobě např. i prvky digitálního rozhraní. Nejdříve Jakub zpracovával různé fragmenty z výletů, poté vytvářel vzpomínkové pohlednice a teď se věnuje např. plánkům a předpovědím počasí, které si ostatně na výstavě můžete „přečíst“.

Telona (*1979)

fotografie na UJEP v Ústí nad Labem (2002-2009), studijní pobyt v Německu (2005-2006)
Telona, vlastním jménem Leona Bažant Telýnová, pro fotografii vytváří zcela nové světy. Zachycuje totiž scénu, kterou si sama sestavuje, přičemž jsou to většinou hravé a snové krajiny. Nápadně připomínají různé dětské představy o putování a výpravách, přičemž Telona pracuje i s předměty, které mívají děti pro své představy zrovna po ruce.

Aleš Zapletal (*1990)

malba na VUT v Brně (2009-2015), malba na VŠUP v Praze (2014-2016), malba na AVU (2017-2021), studijní pobyt ve Španělsku (2011), studijní pobyt v Německu (2014)
Aleš dlouhodobě vytváří mapy syntetické krajiny. Jeho obrazy nejenže vybízí k detailnímu prozkoumání, ale navíc pojednávají o vztahu člověka ke krajině, jak se k ní chová, jak se v ní chová a čím pro něho krajina je. Na výstavě je vidět stručný průřez jeho tvorbou.

Autorka: Silvie Marková
Foto: SMART Communication s.r.o.Témata
Zařazeno v kategorii

Výstavy