• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Co všechno je třeba zohlednit při tvorbě nové nájemní smlouvy?

10.02.2022

Vzhledem k trvale rostoucím cenám obytných nemovitostí je nájemní bydlení lákavější pro stále širší skupinu lidí. Aby vztah mezi nájemcem i pronajímatelem klapal tak já má, je potřeba sepsat kvalitní nájemním smlouvu. V té musí být explicitně uvedeno, jaká práva, ale i povinnosti mají obě strany. Díky tomu je možné vyvarovat se případným pozdějším nepříjemnostem.

Výhodné řešení pro obě strany

Pronajímatel je z pohledu práva ten silnější, a tudíž občanský zákoník ochraňuje primárně práva nájemce. I tak to ovšem neznamená, že ten si bude moci dělat v pronajatém bytě, potažmo domě, co se mu zlíbí. Vhodné mantinely musí nastavit právě dobře sepsaná smlouva.

Samozřejmě, že ta by měla být výhodná pro obě strany. Pronajímatel chce z logiky věci poskytnout zájemcům bydlení za pro něj co nejlepších podmínek, zatímco nájemce hledá domov, jenž by byl co možná nejlevnější.

Aby obě strany byly jakž takž spokojeny, bez dobré smlouvy to nepůjde. Jak by taková smlouva měla vypadat a co všechno by měla obsahovat?

- Totožnost obou zúčastněných stran, tedy pronajímatele i nájemce. A to i včetně rodných čísel a kontaktních údajů typu mobilní telefon či email.
- Je potřeba uvést, o kterou konkrétní nemovitost, respektive její část jde. A to přesně tak, jak je daná nemovitost uvedena v katastru nemovitostí.
- Smlouva musí samozřejmě obsahovat i výši nájmu, případně výši cen záloh na vodu, elektřinu, případně plyn. Někdy jsou na pronajímatele tyto komodity napsány a nájemce tak má v nájmu zahrnuté i tyto položky, někdy se o tyto věci stará nájemce sám. I to musí být ve smlouvě jasně řečeno. Rovněž je nezbytné uvést i způsob platby, respektive datum splatnosti.
- Do smluvního ujednání by se měla zahrnout i doba, po kterou bude pronájem probíhat. Většinou se však jedná o smlouvy na dobu neurčitou. I to je však správné do smlouvy uvést.
- Pro obě strany je vhodné do smlouvy zapsat aktuální stav bytu před začátkem pronájmu. Ideální je vypracovat i fotodokumentaci. Tímto se chrání jak pronajímatel, jenž nechce, aby mu někdo ničil jeho majetek, tak i nájemce, který netouží platit za případné škody, jež byly napáchány ještě před jeho nastěhováním.
- Často bývá do smlouvy zahrnuta i takzvaná kauce, což je v podstatě poplatek v maximální hodnotě tří nájmů, jenž funguje jako záruka toho, že nájemce nic nezničí a v případě, že ano, bude z kauce náležitá částka stržena. Toto samozřejmě musí být patřičně vyúčtováno.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: www.pixabay.comTémata
Zařazeno v kategorii

Články o realitách