• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Exkluzivní rozhovor s Policií ČR: policejní brutalita a vyjádření k zásahu na Palackého náměstí

07.04.2021

Tíha pandemie dopadla na každého z nás. Někteří přišli o práci, jiní o živnost, někteří zas o měsíce svého mládí. Ztráty se nedají srovnávat, neboť každého zasáhli zcela jinak. Žijeme v nouzovém stavu přes rok a aby to nestačilo, konec je i nadále v nedohlednu. Vláda v pondělí slibuje rozvolnění opatření, ve středu se spekuluje o zpřísnění opatření a v pátek se dozvíme, že jsme se nikam neposunuli. Takhle to pokračuje týden co týden beze změny.

Občané se proto rozhodli situaci převzít do vlastních rukou. Pořádají demonstrace na důkaz odporu vůči vládě a věří, že oni jsou právě ti, co musí hájit zájmy lidu a vydobývat zpět svobodu pohybu. Zapomínají však během protestů dodržovat vládní nařízení, což vede k častým dohadům s muži zákona. Proč je také dodržovat, když právě kvůli nim vzpurně brojí? Proč na takové akce policie vůbec chodí a proč zákon číslo 240/2000 Sb. není všemocný? Na tyto a více otázek nám odpoví policista, který se osobně účastnil zásahu na Palackého náměstí.

Proč policie dozorovala 21. března na Palackého náměstí?

Na Palackého náměstí bylo nahlášeno shromáždění, u kterého bylo možné předpokládat, že bude docházet k narušování veřejného pořádku. Z bezpečnostních důvodů vždy tyto akce monitorujeme a působíme tam spíše preventivně. Palackého náměstí je tzv. „Hydepark“, což znamená, že lidé se zde mohou scházet, aniž by shromáždění museli oznamovat Magistrátu hlavního města Prahy, jak ukládá Zákon o právu shromažďovacím. Veškerá shromáždění musí být kvůli vládním nařízením omezena do 100 lidí. Musíme proto monitorovat počty zúčastněných a zároveň se ujistit, že jsou veškerá nařízení ze strany Vlády a Ministerstva zdravotnictví dodržována. Zajistili jsme celkem dvě osoby, vše proběhlo v souladu se zákonem.

Jaký má policie k odporům postoj? Přirovnal byste její činy k policejní brutalitě?

Nemohu hovořit za všechny, každopádně absolutní většina policistů zpravidla lidem trpělivě vysvětluje, proč musíme mít roušky nasazené. Na podobných akcích jsme vybaveni vícero ochrannými prostředky, abychom je v případě potřeby mohli nabídnout. Co se odpůrců týče, nenapadá mě lepší přirovnání než provokatéři. Kdokoli s opatřeními nesouhlasí a nestojí o pozornost, výzvu policistů nejprve uposlechne a pak si respirátor za rohem sundá. Já to jednoznačně vnímám jako provokaci a snahu se zviditelnit. Lidé se na těchto akcích kolikrát vůbec nevyjadřují, ale jakmile na ně namíří kamera, začínají šílet.“

O policejní brutalitě v těchto případech nemůže být ani řeč. Donucovací prostředky, pokud jsou využity, tak jsou vždy oprávněné a na místě. Policisté opakovaně poučují lidi o tom, že pokud neuposlechnou jejich výzev, může být těchto prostředků využito. To si každý policista hlídá, navíc ho natáčí každý telefonem. Někdy se může zákrok jevit trochu nepřiměřeně, ale vždy jednáme v souladu se zákonem. Jednotlivá videa jsou vytržena z kontextu.

Souhlasíte s výrokem, že občané si na policii vybíjejí zlost za „nesmyslná“ vládní opatření?

Nevím, zda si občané prostřednictvím PČR vybíjejí zlost, každopádně jsou frustrovaní a podráždění. Kvůli tomu k lidem přistupujeme s co největší empatií a tolerancí. Je však nutné poznamenat, že podobných akcí se účastní skutečně malé množství lidí. Za celý útvar musím konstatovat, že se většinou setkáváme s velmi příjemným a vřelým přístupem ze strany občanů k PČR. Bohužel, ta minorita je velmi hlučná a dokáže s sebou strhnout nejen dav, ale i média, která pak manipulují majoritu a krmí je služebními zákroky policistů, kde jsou užity donucovací prostředky.

Jak byste právně argumentoval proti populárnímu zákonu č. 240/2000? Ve videu byl zmíněn i § 177, co takový paragraf říká?

Zákon č. 240/2000 Sb. je krizový zákon, ze kterého pro lidi vyplývá, že musí strpět omezení vyplývající z krizového opatřením, konkrétně § 31 odst. 3 písm. c). Lidé odkazují na ustanovení § 31 odst. 4, které ukládá výjimku o plnění těchto povinností v případě, kdy by fyzická osoba jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní či jiných osob nebo jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem. Jedná se o špatně prezentovaný právní výklad. Chápou ho přesně tak, jak chápat chtějí. Navíc výzvy policistů musí každý občan poslechnout. Rozhodl o tom Ústavní soud zákonem č. 263/1997. Pokud dotyčný s výzvou nesouhlasí, může si stěžovat, nebo žádat odškodnění. Samozřejmě až poté, co zákrok policista ukončí. Nemá absolutně žádné právo výzvu na místě přezkoumávat a nesouhlasit s ní. Ad absurdum to znamená, že pokud bych někomu jako policista nařídil, že nesmí nastoupit do autobusu, musí výzvu uposlechnout. Poté si samozřejmě může stěžovat. Nemusí uposlechnout akorát výzvy, u kterých by se dotyčný dopustil trestného činu, nebo jiného protiprávního jednání. Jak jste zmínila, § 177 je ustanovení v trestním zákoníku. Vypovídá o trestném činu útisku. Což je vzhledem k situaci ve videu zcela absurdní. Lidsky řečeno, to si jen někdo vytáhl ze zákona, co se mu zrovna hodilo.

Proč jsou lidé povinni uposlechnout výzvu k předložení OP?

Co se týče povinnosti uposlechnout výzvu o předložení občanského průkazu, je to poněkud složitější. Jestli k dotyčnému přijde policista a vyzve ho k předložení OP, tak si sám naběhne, jelikož průkaz není nutné nosit u sebe. Tak zní zákon o občanských průkazech. Čili osoba může argumentovat, že občanský průkaz nepředloží, což je logické. Jiné však je, a tak by měla výzva zaznít, že osoba má prokázat svou totožnost. Například za pomoci řidičského průkazu, popřípadě postačí nahlášení osobních údajů. Jedná se o zákonnou výzvu, jež osoba musí uposlechnout, viz. výše nález ústavního soudu, že osoba je povinna výzvy policisty uposlechnout. Policisté samozřejmě mohou vyžadovat prokázání totožnosti jen ze zákonných důvodů, dle § 63 odst. 2 písm. a) až l) zákona o Policii ČR – č. 273/2008. V případě rebelů z videa je záminka k prokázání totožnosti podezření ze spáchání přestupku, hned písmenko a). Pokud pak neuposlechne této výzvy, může být předveden nebo zajištěn.

Jaký byl důvod k zatčení hlavního představitele Černohorského? Jak zatčení probíhalo?

Co se týče Černohorského, tak k tomu se úplně přímo nechci vyjadřovat, on se objevuje na většině shromáždění tohoto typu. Maximálně podotknu, že nejčastější důvody k zajištění osoby jsou v těchto případech neuposlechnutí výzvy úřední osoby (§ 5 odst. 1 písm. a) zákon č. 251/2016 Sb.) o některých přestupcích a samozřejmě porušení vládních nařízení a nařízení ministerstva zdravotnictví.

Jak byste okomentoval zásah v Uherském Hradišti? Postupoval byste jinak?

Nemohu to objektivně posoudit, jelikož nemám k dispozici celé video. Bezesporu každý policista musí situaci vyhodnotit s ohledem na zásadu proporcionality, tedy zda zákrok, který provede je adekvátní k následku, jež nastane dané osobě. Tady jde pouze a jen o to dítě, které si bude pamatovat zákrok na celý život. Na druhou stranu dítě by s sebou mohl brát každý demonstrant, aby se rázem stal nedotknutelným.

Za mě – asi bych to řešil jinak. Řekl bych mu, že je pěkný dement a že jde skutečně příkladem svému dítěti. Pak bych ho nechal. Donucovací prostředky bych asi nepoužil. Ale jak říkám, nebyl jsem tam a rozhodně tím nechci tvrdit, že zákrok byl nezákonný. To určitě ne. Jen nemám všechny dostupné informace, abych mohl situaci vyhodnotit.

Jaký má k pandemii postoj policie?

Postoj k pandemii je takový, že už nikoho nebaví. Ale co je zásadní a je na to nutno upozornit, že jsme polovojenský bezpečnostní sbor čili součást moci výkonné. Tudíž ve chvíli, kdy vláda či ministerstvo zdravotnictví něco vydá, nemůžeme říci, že s tím nesouhlasíme. Není zde žádný oprávněný prostředek. Trestní zákoník jasně stanovuje, že policista se může dopustit trestného činu v úmyslu či nedbalosti, pokud neuposlechne rozkaz. A pokyny související s těmito nařízeními jsou zkrátka rozkazy. A v této době, ještě za nouzového stavu, si prostě nemůže policista dělat, co se mu zlíbí. Naopak musí se rozkazy řídit. Policisté také nemohou takto ohrozit svoje rodiny. Jinak za mě, ač jsme mnohdy nazývání Gestapem apod., tak to zvládáme na výbornou. Přestože mnohým tečou nervy, stejně jednají s lidmi slušně. Mohou se najít výjimky, ale to nelze ovlivnit.

Rozhovor poskytnul anonymní zástupce PČR

Na závěr bychom se rádi podělili s pár odkazy, které vám pomohou zodpovědět nevyřčené otázky. Najdete zde například video záznam z Palackého náměstí, či veřejnou omluvou zástupce PČR za nepřiměřený zásah v Uherském Hradišti. Každý má na současnou situaci vlastní názor. Bohužel, internet se hemží podobnými minoritami, které náš názor mohou značně ovlivnit. Oceňme proto skutečné hrdiny, kteří jsou tu, aby nám pomáhali a ne zbabělce, kteří se párkrát nemístně projevili na veřejném prostranství.

Mějme zároveň na paměti, že nic není černobílé a skutečnost, se kterou nesouhlasíme, nemusí být vždy lživá. Ukázkovým příkladem je roušky versus zdraví. Doktoři v odkazech dokázali, že rouška vskutku není zdraví škodlivá, naopak se projevila ve specifických případech jakožto prospěšná.

Autorka: Denny
Foto: Licence Creative Commons


Video z Palackého náměstí

Respirátory

Respirátory pro astmatikyTémata