• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Fata Morgana v botanické zahradě

11.06.2020

Většina z nás ví, že fata morgána patří mezi optické jevy, které se objevují především v pouštních oblastech. Její vznik je důsledek nerovnoměrného ohřívání vzduchu, který se nachází nad zemí. Ne každý však ví, že s fata morganou se můžeme setkat i v Praze.

Fata Morgana v botanické zahradě

Ne, ne – v nadpisu není chyba. Fata Morgana je totiž název netradiční stavby, která je součástí pražské botanické zahrady a v níž si můžete prohlédnout divokou vegetaci, jež roste na pro nás vzdálených kontinentech. Naleznete ji umístěnou na jižních svazích trojské stráně, která nabízí dostatek slunečních paprsků. Jedná s o velmi moderní stavbu. Zajímavý je  půdorys esovitého tvaru. Architekti využili členitý povrch skály, jež se nachází v zadní části skleníku pro návrh terasovité výsadby vegetace. Díky tomu došlo k vytvoření větší expoziční plochy, než nabízí pouze stavba.

Celou expozici tvoří tři na sobě nezávislé části, neboť v každé jsou rostliny vyžadující rozdílnou teplotu i vlhkost vzduchu. Osázenost jednotlivých částí je zaměřena vždy na významnou vegetační oblast tropického a subtropického pásma. Vegetace je volena tak, aby co nejpřesněji imitovala přirozená společenstva rostlin dané oblasti.

Cestujte po celém světě

Díky unikátní expozici, kterou botanická zahrada vytvořila ve skleníku Fata Morgana, můžete zavítat na ostrov Madagaskar, do jižního Mexika, některých oblastí Afriky, Jižní Ameriky, Austrálie, Oceánie na Filipíny či Sundské ostrovy. Výjimku však netvoří ani drsná krajina amerických And.

Velmi zajímavá a originální je i podzemní štola, jež propojuje prostřední část skleníku s částí sukulentní. Cesta totiž vede skrz skálu a na jejím konci se nacházejí dvě obrovská sladkovodní akvária, v nichž můžete spatřit velké množství vodních živočichů z oblasti tropů.
 
Renata
Foto: www.pixabay.com


Témata
Zařazeno v kategorii

Tipy na výlet