• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Golem – jedna z největší legend staré Prahy (video v článku)

09.10.2020
České hlavní město má celou řadu legend, v nichž se vyskytují bezhlaví rytíři, raraši, vodníci či další strašidelná chamraď. Mezi nimi je ale bytost, která je vysoce převyšuje, a to nejen fyzicky, ale i co se týče popularity. Jde o golema, sochu, která byla kdysi probuzena k životu.

Ochránce nevinných

Golem dle pověsti spatřil světlo světa v dobách, kdy českému království vládl císař Rudolf II. Toto období bylo velice specifické. Na jednu stranu se vladař snažil dostat ze všech koutů světa ty největší učence, na stranu druhou zde panovala nenávist a zaostalost v myšlení.

Toho si byl vědom i učenec a rabín Löw, který se snažil všemi prostředky zabránit útokům křesťanské většiny na málo početnou menšinu židů žijících v pražském ghettu. A tak se rozhodl vyrobit a oživit bytost natolik mocnou, že dokáže odolat i velké přesile.

A tak vznikl golem, velká hliněná socha s nezměrnou silou, kterou pojmenoval Josef. Už jen sama jeho přítomnost vyvolávala u případných agresorů velkou hrůzu. Během dne Josef vykonával běžné práce, v noci pak střežil ulice ghetta.

Golem byl napájen energií ze šému, který bylo v době nepotřeby Josefa nutné vytáhnout. A na to právě jednoho dne rabín zapomněl. Nechal golema odpočívat s aktivním šémem. Obrovská energie vycházející ze šému se v Josefovi nahromadila do takové míry, že ten začal vše bez rozmyslu ničit.

Rabín nakonec hliněnou bytost dokázal zastavit a šém mu odejmout. Ovšem díky těmto událostem se rozhodl i přes jeho nespornou užitečnost raději golema již vícekrát neoživovat. Pomocí rituálu změnil Josefa zpátky do podoby hliněné sochy, kterou umístil na půdu. Vstup na půdu pak byl pro všechny zapovězen.

Pravda nebo mýtus?

Mnoho badatelů se domnívá, že na pověsti o golemovi může být alespoň zrnko pravdy. Samozřejmě, že se rabínu Löwovi nepodařilo oživit pomoci zaříkadla kus hlíny, ale na druhou stranu to neznamená, že by v té době nemohl mít zdatného pomocníka, který mu byl vždy k ruce. I tehdy lidé trpěli rozličnými duševními poruchami, takže není vyloučeno, že Josef byl psychicky narušený jedinec, který špatně zvládal vztek. Tak či onak, pravdu se stejně nedozvíme a i kdyby, jen těžko může být tak zajímavá, jako samotná pověst, která je tu s námi již více než čtyři století.

Autor: Tomáš
Foto: Creative CommonsTémata
Zařazeno v kategorii

Památky