• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Hostivické rybníky

24.07.2021

Praha a její okolí se může pyšnit nepřeberným množství středověkých, ale i moderních památek. Než je člověk stačí všechny projít, má pár měsíců co dělat.

V případě, že se návštěvník hlavního města nechce zaměřovat na chrámy, paláce a hradiště, ale dává raději přednost přírodě, jsou možnosti o dost menší. Ale stále jich je v rámci hlavního města docela dost, třeba Hostivické rybníky.

Pamatují středověk

Hostivické rybníky jsou svým způsobem rovněž památkou, jelikož byly zřízeny ve čtrnáctém století. Největší slávy se jim dostalo v období, kdy českým zemím kraloval císař Rudolf II. V té době se voda z hostivické rybníkové soustavy využívala převážně k zavlažování zahrad, které byly součástí Pražského hradu. Jako zásobárna vody fungovaly až do nástupu nového císaře, který si však zvolil jako své sídelní město rakouskou Vídeň.

To se projevilo mimo jiné i zmenšenou potřebou zvelebovat zahrady Pražského hradu, což mělo v konečném důsledku negativní dopad pro rybníky, které poskytovaly zahradám potřebnou vláhu. Mnohé z nich byly dokonce i zcela zrušeny. V takovém stavu byla soustava po několik století, a sice až do poloviny století minulého. V té době stát valnou část rybníků obnovil, a to včetně největšího Litovického rybníku.

Hejna ptáků i ryb

Hostivické rybníky však nejsou známé svou historií, která upřímně nebyla kdovíjak slavná, ale díky množství ryb, které jsou v nich vysazeny a také ptákům, co zde hnízdí.

Ty lze dokonce sledovat pomocí pozorovatelny vybudované Českým svazem ochránců přírody. Součástí pozorovatelny je i naučná cedule, ze které se každý návštěvník může dozvědět alespoň základní údaje o ptácích, kteří v tomto regionu žijí a které lze z pozorovatelny sledovat. K té je možné se dostat pomocí zdejší naučné stezky, jelikož pozorovatelna je její nedílnou součástí. V současné době však není stezka v dokonalém stavu, takže její zdolání bude asi o něco obtížnější než v dobách ještě nedávno minulých. V brzké době by však měla být opravena.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: Licence Creative Commons

Témata
Zařazeno v kategorii

Tipy na výlet