• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Koupě stavebního pozemku není jednoduchá záležitost. Na co se zaměřit před podpisem kupní smlouvy?

27.07.2021

Koupě pozemku není jednoduchou záležitostí. Vždy se jedná o závažnou investici spojenou s celou řadou povinností. Vzhledem k tomu, že s koupí pozemku na sebe bereme odpovědnost, je potřeba vše dobře promyslet a při výběru se zaměřit alespoň na některé důležité skutečnosti.

8 tipů, co vše je potřeba zjistit

1. Komu skutečně pozemek patří – v případě, že majitelem není ten, kdo pozemek nabízí, zda má potřebná oprávnění jej nabízet – zprostředkovatelskou smlouvu nebo ověřenou plnou moc. Pozor na věcné břemeno, exekuci, zástavu nebo předkupní právo. To vše může být s pozemkem spojeno.

2. Územní plán – zde se dozvíme, zda na pozemku můžeme stavět a co na něm můžeme postavit. Nalezneme zde podmínky stanovující využití plochy. Obsahuje regulaci výstavby a to jak výškově, tak i plošně. Díky tomu můžeme porovnat svoji představu domu se skutečností. Stanovuje podmínky vzhledu stavby – její výšku, případně sklon plochy nebo zastavěnost pozemku v procentech. Zde bychom měli získat také informace o tom, zda se pozemek nenachází v ochranném pásmu, památkové zóně nebo dokonce rezervaci. I to ovlivní vzhled našeho budoucího domu, a to dosti podstatně. Musíme se totiž řídit pravidly výstavby.

3. Rizika v blízkosti pozemku – tady se jedná především o záplavové oblasti. V tom případě by byl problém s pojištěním stavby. Dalším rizikovým faktorem je vedení vysokého napětí. U něho je nutno dodržet ochranné pásmo. To se vztahuje i na vodní plochy v okolí pozemku.

4. Příjezdová cesta – jaký typ cesty vede k pozemku, komu patří a zda je sjízdná i během nepříznivého, především zimního, období. Pokud je společná se sousedy, je potřeba ošetřit její společné používání, jen tak se vyhneme budoucím možným sporům.

5. Inženýrské sítě – elektřina, plyn voda, kanalizace. Pokud jsou na pozemku vedeny a řádně zkolaudovány na daném pozemku, usnadní to výstavbu. Ideální je, pokud si můžeme pozemek prohlédnout a všechny tyto skutečnosti si ověřit. Nejsme-li si jisti, je vhodné poradit se s projektantem. Potřebné informace můžeme získat i u příslušného obecního nebo městského úřadu nebo u jednotlivých poskytovatelů služeb. Pokud cokoli není zkolaudováno nebo dokonce chybí, výstavba a následná kolaudace nějakou dobu potrvá. Jestliže se některá síť nachází na pozemku souseda, je potřeba vyřešit přístup, ideálně vhodně sepsanou smlouvou. Důležité je si také zjistit, kudy vedou sítě stávající, abychom na ně, během budoucí výstavby domu, nenarazili.

6. Cena pozemku – cena se může zdát přijatelná, přesto není od věci zjistit si, v jaké výši se pohybují tržní ceny v konkrétní oblasti. Pomocníkem nám mohou být inzeráty v dané lokalitě. Další variantou je pak cenová mapa, kterou mají některá města nebo vesnice, zpracovanou.

7. Zaměření geodetem – může se stát, že hranice pozemku, kterou vymezuje plot, nesouhlasí s tou, která je určena katastrální mapou. Vyhneme se tak budoucím sousedským sporům.

8. Geologický průzkum – ukáže vlastnosti podloží, které ovlivňuje budoucí výstavbu. Také si můžeme objednat radonový průzkum.

Některé potřebné informace si můžeme ověřit v katastru nemovitostí. Nicméně bychom neměli spoléhat pouze na získané informace. Ideální je pozemek, o který máme zájem, navštívit. Uděláme si tak konkrétní představu o jeho vzhledu, sklonu, možnostech výstavby a třeba i o budoucích sousedech. Také zjistíme další případná negativa, která se v okolí pozemku nacházejí – dálnice, letiště, funkční sportovní areál nebo rekreační středisko, rybník určený k rekreaci. To vše má vliv na klidnou atmosféru okolí pozemku.

Autorka: Renata Bachtíková
Foto: www.pixabay.com


Témata
Zařazeno v kategorii

Články o realitách