• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

LPG stanice varují před ručním plněním plynových láhví

10.07.2020

Plnit plynové láhve na propan-butan (LPG) je možné pouze ve speciálních plnírnách. V praxi ale někteří provozovatelé čerpacích stanic plní přímo ze stojanů na autoplyn kromě nádrží automobilů také láhve na LPG, což je protizákonné. Zákaz se přitom vztahuje i na plynové láhve v karavanech. Nejen, že pumpaři a jeho zákazníkovi hrozí vysoké pokuty, ručně naplněná láhev rovněž představuje nezanedbatelné bezpečnostní riziko. V posledních měsících se proto na necelé tisícovce míst, kde lze v Česku natankovat LPG, objevila nová upozornění pro zákazníky.

Neznalost zákona neomlouvá. Pro lepší orientaci a povědomí spotřebitelů i provozovatelů čerpacích stanic však zavedla novela zákona o pohonných hmotách, která je účinná od letošního dubna, novou povinnost. Stojany s výdejem zkapalněného ropného plynu neboli LPG musejí být nově opatřeny viditelnou informací o zákazu plnění plynových láhví. „Nejde o zavedení nového zákazu. Ustanovení o zákazu plnění tlakových láhví na čerpacích stanicích bylo v platnosti již dávno v předchozích zněních zákona. Novinkou je doplnění této informace na stojany čerpacích stanic LPG. Za porušení zákazu lze provinivšímu se zákazníkovi uložit pokutu až 50 tisíc korun a provozovateli čerpací stanice dokonce až tři miliony korun,“ říká Pavel Šenych z odboru plynárenství a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). „Zákon vyžaduje od čerpacích stanic LPG umístit na stojan poměrně stručný text: ‚Plnění plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno‘. Po dohodě s Českou asociací LPG nicméně podporujeme myšlenku možného použití i širšího, a tedy liteře zákona ještě bližšího znění,“ dodává Pavel Šenych.

Na všech 955 čerpacích stanicích, kde je dle evidence MPO k dostání LPG, se proto v nedávné době začala objevovat informace varující před zákazem i možnou pokutou. Nejčastěji v podobě dle doporučení České asociace LPG (ČALPG): „Na čerpací stanici je pod pokutou až 50 000 Kč zakázáno plnění mobilních tlakových nádob (plynové láhve) zkapalněnými ropnými plyny (LPG) s výjimkou čerpání LPG do pevně zabudovaných palivových nádrží motorových vozidel.“

Podle odborníků není plnění láhví na čerpacích stanicích v rozporu se zákonem nic výjimečného. „Čerpací stanice smějí prodávat plyn výhradně do pevně zabudovaných palivových nádrží vozidla, někteří provozovatelé čerpaček ale umožňují plnit nebo sami aktivně plní také LPG láhve. Motivací je cena. I když autoplyn podléhá spotřební dani, je stále levnější než plyn v láhvi. Lahvový plyn totiž prodražují vysoké náklady na logistiku a samozřejmě také náklady na vlastnictví a údržbu láhví samotných,“ vysvětluje Ivan Indráček, výkonný předseda ČALPG, která pod značkou Bezpečné láhve garantuje jednotný standard propan-butanových láhví od prověřených dodavatelů.

Monitoring jakosti LPG včetně dalších povinností provozovatelů čerpacích stanic a výdejních jednotek zajišťuje Česká obchodní inspekce (ČOI) podle svého sdělení průběžně a v praxi padají i pokuty. Loni byl například sankcionován provozovatel čerpací stanice, jehož zaměstnanec plynovou láhev zákazníkovi ručně naplnil, i když o tom provozovatel nevěděl. Je to však nejen nelegální, ale především nebezpečné. Plnění propan-butanu do láhví smí správně probíhat jen ve specializovaných plnírnách, které disponují potřebným vybavením a mají též povinnost prověřit před samotným plněním stav plynové láhve, případně jí dopřát potřebnou údržbu. Kromě kontroly platnosti tlakové zkoušky se kontroluje, zda není láhev fyzicky poškozena: nesmí být nijak deformovaná, ale ani orezlá.

Při plnění na čerpací stanici ovšem jednak láhev nikdo nekontroluje, ale hlavně zde nelze zajistit, aby byla naplněna správným množstvím plynu. Láhev tak může být v lepším případě nedoplněná, takže zákazník platí za větší množství plynu, než ve skutečnosti dostane. Opravdu nebezpečné je ale její přílišné natlakování způsobené přeplněním. „Plynové láhve se plní na předepsanou hodnotu, aby v láhvi zbyl volný prostor. Jedná se o bezpečnostní rezervu pro eliminaci tlaku vznikajícího při tepelné roztažnosti LPG,“ vysvětluje Tomáš Chytráček, statutární ředitel společnosti Kralupol, předního dodavatele LPG, který zákaz plnění láhví na čerpacích stanicích kdysi inicioval. „K přeplnění dojde snadno tím, že v plněné láhvi zůstane zbytek nespotřebovaného plynu. Na čerpacích stanicích se navíc plní LPG v litrech, zatímco do láhví v kilogramech. A poměr litru a kilogramu LPG není za různých teplot stálý, rozhodně není jedna ku jedné, ale jedná se přibližně o dvojnásobek,“ dodává Tomáš Chytráček.

S aktuální dovolenkovou sezónou se dá i vzhledem k současné koronavirové situaci očekávat, že spousta lidí bude cestovat po tuzemsku a mnozí z nich využijí karavan. Zákaz plnění plynu do mobilních tlakových nádob na čerpací stanici se však týká rovněž propan-butanových láhví používaných v karavanech. „I v případě, že je karavan vybaven láhví s bezpečnostním ventilem, který minimalizuje riziko přeplnění, je doplnění plynu ze stojanu čerpací stanice LPG porušením zákona. Správně by měla být prázdná láhev v karavanu vyměněna za jinou odborně naplněnou nebo by měla být naplněna ve specializované plnírně,“ doplňuje Michael Gavrilovič, předseda sekce autoplyn ČALPG.

Lukáš Pololáník
Foto: www.pixabay.com
 


Témata
Zařazeno v kategorii

Články