• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Některé mezinárodní školy v Praze

21.11.2022

Dobré a kvalitní vzdělání tvoří základ pro další život každého z nás. V současné době je možné studovat na kvalitních školách jak u nás, tak i v zahraničí. Kromě českých škol se nabízí možnost studia i škol mezinárodních. V Praze jich naleznete hned několik. Podívejte se na profil některých z nich.

PRAGUE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL A NORD ANGLIA EDUCATION SCHOOL

Tato škola je rozdělena do tří kampusů z nichž každý je určený pro jinou věkovou kategorii. Kampusy Vlastina a Kamýk navštěvují děti do věku 14 let. V obou kampusech probíhá vzdělávání podle kreativního tematického plánu, jež je navíc podpořen národním anglickým studijním plánem a to do ukončení 9. ročníku. Následně pak studenti přecházejí do kampusu Libuš. Ten se zaměřuje na výuku ve věku 15 – 18 let. Studenti se zde v průběhu studia připravují na složení mezinárodně uznávaných závěrečných zkoušek. Jedná se o IGCSE a IB.

PARK LANE INTERNATIONAL SCHOOL

Škola je rozdělena na dvě části. V jedné se vzdělávají děti ve věku 2-10 let. Jedná se o mateřskou a základní školu do 5. ročníku. Ve druhé části pak probíhá výuka pro 2 stupeň základní školy a výuka středoškolská. Škola poskytuje všem svým žákům podnětné vzdělávací prostředí a náročný akademický program.

Veškeré studijní programy jsou zaměřeny na to, aby podporovaly nejen osobní růst a vývoj každého dítěte, ale také rozvoj veškerých jeho dovedností, schopností a znalostí. Přestože se škola řídí anglickým národním programem, není nezbytně nutné, aby děti měly předchozí potřebné znalosti angličtiny. Všichni vyučující jsou natolik zkušení a kvalifikovaní, že všem dětem umožní zapojení se do běžné výuky a pomohou jim, aby se staly úspěšnými a sebevědomými žáky.

AMERICAN ACADEMY

Tato soukromá mezinárodní škola umožňuje studium žákům ve věku 6-19 let. Garantem je internátní a denní škola nacházející se v Maine (USA) - Foxcroft Academy. Díky partnerství školy nabízejí výměnné studijní programy Absolventi po ukončení studia získávají high school diploma, což je obdoba české maturity, s tím rozdílem, že diloma umožňuje studentům ucházet se o studium v zahraničí.

Renata
Foto: www.pixabay.com
 


Témata