• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Opomíjené pražské památky

03.06.2020

Při zmínce o Praze se většině lidí vybaví Karlův most, Pražský hrad nebo Vyšehrad. Praha je ale plná zajímavých a opomíjených památek se zajímavou historií. Mezi jednu z nich patří kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, Emauzský klášter či chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice.

Kostel svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí

Původní kostel sv. Mikuláše byl postaven už ve 13. století v gotickém stylu. Roku 1660 došlo k barokní přestavbě, kdy kostel ztratil své původní vzezření. V roce 1732 byl zbořen a za pár let byl postaven nový. Ten zůstal nepozměněn až do dnešních dob. Pražský magistrát jej zakoupil koncem 18. století pro obecní účely. V roce 1871 jej pražská obec pronajala a kostel byl zařízen pro účely konání pravoslavných bohoslužeb, které se zde odehrávaly v letech 1874–1914. Po vypuknutí první světové války bylo toto místo pro veřejnost uzavřeno a stalo se posádkovým kostelem. Roku 1920 byla založena církev československá husitská, která v kostele sídlí dodnes. Interiér kostela je vyzdoben freskami zobrazujícími životy světců a motivy ze Starého zákona.

Emauzský klášter

Emauzský klášter neboli klášter Na Slovanech najdeme na Novém Městě. Byl založen roku 1347 Karlem IV. pro řád slovanských benediktinů. V průběhu staletí prošel několika úpravami. Za dob husitských jej Husité převzali do své moci a praktikovali zde přijímání podobojí. Poté, co jej získali zpět čeští benediktini, se v 17. století stal sídlem benediktinů španělských. Jeho významnou součástí je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Klášter Emauzy je jedním z pěti pražských kostelů, založených Karlem IV., které dohromady tvoří pravidelný kříž.

Chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice

Tento pravoslavný chrám se nachází na Olšanských hřbitovech. Myšlenka výstavby kaple na Olšanských hřbitovech určené pro pravoslavné věřící byla započata už počátkem 20. století. Avšak k její realizaci došlo až v roce 1921, kdy emigranti pravoslavného vyznání získali podporu od tehdejšího předsedy československé vlády Karla Kramáře a jeho manželky. Základní kámen byl položen roku 1924, o rok později byl chrám vysvěcen. V podzemí chrámu se nachází krypta, kde jsou pohřbeni někteří významní představitelé, mimo jiné také Kramář se svou chotí Naděždou. Zajímavým dílem, nacházejícím se uvnitř chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice, je mozaika Zvěstování Panny Marie.

Isabela
Foto: Creative CommonsTémata
Zařazeno v kategorii

Památky