• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Praha jako židovské centrum

29.04.2021

Praha je doslova protkaná židovskými památkami. Najdeme zde hned několik synagog: Bubenská synagoga, Cikánova, Jubilejní (Jeruzalémská), Karlínská, Klausová, Nová synagoga Libeň, Stará libeňská synagoga, Maiselova, Michelská, Pinkasova, Smíchovská, Staronová, Španělská aj. To samé se týká židovských hřbitovů, v Praze se nachází: Nový židovský hřbitov na Olšanech, židovské hřbitovy na Smíchově, v Uhříněvsi, v Libni, židovský hřbitov v Praze-Žižkově, Židovská zahrada a další.

Od středověku byli pražští Židé soustředěni v Židovském Městě, největším středoevropském ghettu. Po zrušení těchto ghett v 19. století se mohli usazovat i jinde. Zajímavou institucí je Státní židovské muzeum, které bylo zřízeno v roce 1950 a spravuje největší judaistické sbírky na světě.

Staronová synagoga v Červené ulici je nejstarší dochovanou synagogou, byla vybudována nejspíše koncem 13. století. Klausová synagoga je raně barokní stavba z konce 17. století, která byla postavena na místě menší synagogy a dalších budov, které se nazývaly klausy. V roce 1942 zde byla zřízena neveřejná muzejní expozice pro nacisty, od roku 1946 pak byla zpřístupněna veřejnosti.

Starý židovský hřbitov v Praze-Josefově byl založen v 15. století a během staletí byl několikrát přestavován. Při přestavbě Josefova byl následně zmenšen, kvůli nedostatku místa však musela být na hřbitov navážena nová zemina, proto se zde nachází několik vrstev nad sebou. Počet náhrobků se pohybuje okolo 12 tisíc. Pochován je zde například Jehuda Liva ben Becalel známý jako Rabi Löw, David Gans, Josef Delmedigo či David Oppenheimer.

Se jménem Rabi Löwa je spjato i několik pověstí. Jedna z legend vypráví o požadavku císaře Rudolfa II., kdy si přál spatřit židovské patriarchy a syny Jakobovy. O to měl žádat právě Rabi Löwa, který je měl vyvolat z hrobů. Tato událost se měla odehrát v jednom ze sálů Pražského hradu. Rabi na císařovu žádost přistoupil s podmínkou, že se císař nesmí smát, ať už uvidí cokoli. Císař souhlasil, Rabi za pomoci kouzelné formule dokázal patriarchy přivolat a císař byl ohromen. V jednom okamžiku se však císař začal smát, čarovný výjev zmizel a klenba sálu se začala naklánět. Rabi Löw prý kouzelnou formulí zachránil císaře i jeho družinu před zasypáním. Dodnes je údajně v jednom ze sálů Pražského hradu nakloněná padající klenba, tento sál je ale veřejnosti nepřístupný a zůstává opředen tajemstvím.


Autorka: Isabela
Foto: www.pixabay.comTémata
Zařazeno v kategorii

Památky