• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Praha má první 3D tištěné parkourové hřiště na světě

03.10.2021

Poslední zářijový den proběhlo ve volnočasovém areálu Kupeckého na Praze 11 slavnostní otevření prvního 3D tištěného parkourového hřiště. Jedná se o společný projekt Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), společnosti 3Deposition a městské části Praha 11. Patrony hřiště jsou parkouristé Tomáš Zonyga a Daniel Samek, který je také autorem návrhu hřiště. Mimo trénink parkouru lze prvky využít i jako hřiště pro obecný pohybový rozvoj nebo posilování s vlastním tělem. Projekt hřiště získal záštitu Zdeňka Hřiba, primátora hl. města Prahy, Jiřího Dohnala, starosty MČ Praha 11 a České asociace parkouru.

Parkour není parkur

Parkour není jezdecký sport, jak si myslí čtvrtina dotázaných v průzkumu Buřinky z letošního léta. Dvě třetiny Čechů naopak ví, že se jedná o moderní sportovní disciplínu, zaměřenou na rozvoj pohybových dovedností, převážně atletických a akrobatických. „K tréninku stačí pouze zajímavé prostředí, které podněcuje ke kreativnímu fyzicky a psychicky náročnému pohybu. V tomto projektu jsme spojili moderní sportovní disciplínu s moderní technologií výstavby 3D tiskem betonem. Díky tomu vznikly unikátní organické tvary a rozložení hřiště,“ říká Daniel Samek, autor návrhu hřiště a místopředseda České asociace parkouru.

Výhodou vytištěného hřiště je absence ostrých hran a i díky použití lité pryže jako dopadové plochy je jeho bezpečnost na vysoké úrovni. Hřiště je navrženo tak, aby umožnilo pohybový rozvoj a inspirovalo k novým výzvám pro všechny úrovně pokročilosti. Je určeno pro každého od 10 let věku (do 15 let s doprovodem). Mladší děti na hřišti mohou být, ale vzhledem k výškovým rozdílům je pro ně většina prvků záměrně nedostupná.

„Mimo trénink parkouru lze prvky využít i jako hřiště pro obecný pohybový rozvoj. Jde na něm trénovat šplh, lezení, rovnováhu nebo posilování s vlastním tělem, shyby, výskoky,“ říká parkourista Tomáš Zonyga z In Motion Academy.

Proč stavební spořitelna tiskne hřiště?

„Snaha i nadále rozvíjet technologii 3D tisku ve stavebnictví a podporovat občanskou vybavenost, která napomáhá měnit dětem i dospělým bydlení v domov, vyústila do projektu prvního parkourového hřiště vytištěného na 3D tiskárně betonem.,“ říká Libor Vošický, předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Pro tento svůj projekt Buřinka oslovila výzkumníky z 3Deposition, kteří celý projekt vedli po technické stránce. Městská část Praha 11 pak pro hřiště poskytla pozemek.

O hřišti

Hřiště o kruhovém půdorysu má průměr 14 m a obsahuje čtrnáct 3D tištěných prvků, které jsou propojeny ocelovými trubkami. Pro zvýšení pevnosti jsou jednotlivé stěny vylity betonovým recyklátem rebetong a vyztuženy tvarovaným ocelovým armováním. Všech 14 prvků hřiště vytiskla na rámové tiskárně spin-off firma 3Deposition, kterou založili odborníci z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Na tisk, který trval 10 hodin čistého času, bylo potřeba 12,5 t speciální betonové směsi od společnosti Master Builders Solutions CZ.

Zdroj: Monika Kopřivová
Foto: www.burinka.czTémata
Zařazeno v kategorii

Články