• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Kultura      Památky      Prašná brána

Prašná brána

07.07.2022

Prašná brána je alespoň v českých zemích jedna z nejznámějších památek. Jedná se o vstup do Prahy z dob středověku. Přes bránu projížděli čeští králové a královny během korunovační ceremonie ve formě Královské cesty mířící na Pražský hrad. Zároveň skrze tuto bránu vedla i jedna z nejdůležitějších cest v českém středověku – cesta z Kutné Hory.

Složitá a dlouhá stavba

Prašnou bránu, respektive její projekt, měl na starost Václav Rejska, kterého později vystřídal Matěj Rejska. Na bráně se začalo pracovat od roku 1475.
Velkou zajímavostí je, že základy Prašné brány se nacházejí devět metrů pod zemí. Není to ale dáno tím, že by stavba potřebovala až tak mohutnou oporu, ale důvodem byl hradní příkop, u kterého se brána stavěla. Aby v té době mohl někdo projet, musel přejít přes most a skrze bránu. Příkop však byl ale ještě před dokončením stavby zasypán.

Budování trvalo přes sto let. Brána sice byla zcela funkční už od roku 1488, ale ještě na ní bylo hodně práce. Ty však byly zastaveny. Příčinou toho byla pravděpodobně nutnost zastavit stavby menšího významu a přesunout všechny potřebné síly na důležitější projekty té doby, konkrétně pro budování Pražského hradu. Práce na Prašné bráně se rozeběhly opět až v roce 1592, kdy si celý projekt vzal pod svůj dohled tehdejší pražský primátor.

V té době získala brána nový vchod a rovněž i točité schodiště. To se dochovalo až dodnes a standardně se dá používat. Kdyby tehdy existovaly turistické příručky, název „Prašná brána‘“ byste v nich hledali zcela marně. V šestnáctém století se jí říkalo Nová. Prašnou se stala až ve století osmnáctém, kdy začala fungovat jako skladiště se střelným prachem.

Brána rozhodně není žádný drobeček. Měří na výšku 65 metrů s tím, že turisté mají přístup do výšky 44 metrů. Ovšem i zde mají Prahu jako na dlani. Na vrchol se dá dostat po výše zmíněném točitém schodišti, které čítá přesně 186 schodů vyrobených z kamene.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: Licence Creative Commons, autor díla BrsJvnvc, dostupné z https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:U_Pra%C5%A1n%C3%A9_br%C3%A1ny#/media/File:Praha,_U_Pra%C5%A1n%C3%A9_br%C3%A1ny_-_panoramio.jpgTémata
Zařazeno v kategorii

Památky