• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Staroměstské náměstí má za sebou velký kus historie

15.08.2020

Každý návštěvník mířící do Prahy na něj vždy zavítá. Je to druhé nejvýznamnější místo v Praze, součást královské cesty. Jeho vznik je spojen s kupeckými stezkami a zastávkami na odpočinek. Díky tomu se postupem času stalo střediskem výměnného obchodu, později se zde objevilo jedno z prvních pražských tržišť. Nedaleko něj se nacházela celnice sloužící k proclení zboží, jež do Čech dovezli cizí kupci. Velkého významu začalo dosahovat v 11. století. To se v těchto místech konaly pravidelné denní nebo i týdenní trhy. Později začalo sloužit i jako dějiště významných slavností či rytířských klání, ale také se stalo svědkem celé řady významných historických událostí. To vše má za sebou Staroměstské náměstí.


Důležitá historická data

Prvním králem, který se přes Staroměstské náměstí vydal na královský korunovační průvod mířící na Pražský hrad, byl Jan Lucemburský. Psal se rok 1311.

Roku 1422 zde byl popraven Jan Želivský, který patřil k představitelům husitského hnutí.

Českým králem zde byl zvolen roku 1458 Jiří z Poděbrad.

Roku 1621 se na náměstí konala opět poprava a to 27 českých pánů. Jako připomínku této tragické události můžete spatřit v dlažbě náměstí, na místě popravy, 27 bílých křížů.

V průběhu druhé světové války se zde odehrávala celá řada bitev, jejichž důsledkem bylo zničení velkého množství staveb.
Ukončení dopravy na náměstí probíhalo v několika etapách. Od roku 1960 měly na náměstí zakázán vjezd tramvaje směřující v tato místa z ulice Celetné a byly také odstraněny koleje. Od roku 1967 dostaly zákaz i autobusy a posledním mezníkem byl rok 1979, kdy zde bylo zrušeno i veřejné parkoviště.


Historické stavby

Staroměstské náměstí obklopuje celá řada historických budov. Nejznámější je Staroměstská radnice s věhlasným orlojem. Privilegium pro její založení udělil pražským měšťanům král Jan Lucemburský roku 1338, byla to první radnice na našem území. První historická zmínka o orloji se dochovala z roku 1410. První zmínka o radničních hodinách, které zde byly umístěny, je z roku 1402.

Mezi další stavby, jež v okolí náměstí nalezneme, patří Týnský chrám - je jedním z velmi významných pražských kostelů. Dále pak je to husitský kostel svatého Mikuláše, palác Kinských nebo dům U Kamenného zvonu, který byl s největší pravděpodobností používán jako přechodné sídlo Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny pro jejich pobyt v Praze.

Auto: Renata
Foto: www.pixabay.com 


Témata
Zařazeno v kategorii

Památky