• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Státní opera Praha

29.11.2021

V současné době funguje Státní opera Praha jako nedílná součást Národního divadla. Její začátky se datují do roku 1888, konkrétněji do 5.ledna, kdy byla slavnostně otevřena. Tehdy však ještě jako Nové německé divadlo. Najít její sídlo můžete na Wilsonově ulici. Budova se může pyšnit novým kabátkem, jelikož poměrně nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Proč byla založena?

Státní opera je dnes prezentována jako jeden z kulturních pilířů českého národa, nicméně tomu tak nebylo vždy. Jak již bylo naznačeno výše, zprvu šlo o kulturní stánek sloužící hlavně německé menšině, která chtěla mít v českém hlavním městě alternativu k Národnímu divadlu.

O realizaci tehdejšího Nového německého divadla se postarala vídeňská firma Fellner und Helmer. Se stavbou se začalo v roce 1886 na místě, kde původně stálo Novoměstské divadlo. O dva roky později proběhlo slavnostní otevření, jehož vrcholem bylo uvedení Wágnerovy opery Mistři pěvci norimberští.

Důležité milníky

Prvním ředitelem zde byl Angelo Neumann, jenž zastával tuto funkci od roku 1988 do roku 1910. Dnes již víme, že byl nejen prvním, ale rovněž i nejdéle sloužícím ředitelem této instituce. Jeho nástupce, Heinrich Teweles, fungoval jako místní ředitel od roku 1911 až do konce války, kdy mimo jiné vnikl i Československý stát. Tato událost měla samozřejmě velký vliv i pro samotné divadlo, jež nemělo v novém státě příliš dobrou pozici. Ředitelé nastoupivší po Heinrichu Tewelesovi se museli potýkat hlavně s nedostatkem financí.

Posledním ředitelem Nového německého divadla před započetím další velké války byl Paul Eger. Po okupaci došlo k přejmenování na Německou operu, nicméně zde mnoho představení hráno nebylo. Budova sloužila spíše jako místo k politické agitaci a různým shromážděním. Po skončení války se z pochopitelných důvodů nemohli Němci na chodu divadla podílet. Instituce byla rovněž přejmenována, a sice na Divadlo 5.května. Jeho prvním českým ředitelem byl Alois Hába. Je dobré zmínit, že v roce 1946 došlo k dalšímu přejmenování, a sice na Velkou operu 5. května. Ani tento název však nevydržel příliš dlouho. Nakonec se instituce přejmenovala po komunistickém puči na Smetanovo divadlo, které se zaměřovalo primárně na balet.

Státní opera Praha vznikla až po revoluci, konkrétně 1.dubna 1992. V té době se stále jednalo o samostatnou instituci. To se ovšem změnilo v roce 2012, kdy byla Státní opera začleněna do Národního divadla.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: Licence Creative Commons

Témata