• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Struny dětem v červnu rozehrají zahradu Villy Pellé s Pišliky, pestrobarevnou hudbou a svatojánskými příběhy

06.06.2021

Sláva!!! Po dvou březnech, kdy měl navrch COVID, který zavřel brány divadel, na prahu léta se Struny dětem konečně vrací, tentokrát jako open air v krásném prostředí zahrady bubenečské Villy Pellé. 20. června zvou Struny dětem na rodinnou slavnost, na které se děti i rodiče setkají s neposednými Pišliky v podání herce Ivana Trojana, spoluautorky projektu, vynikající hudebnice, skladatelky a klavíristky Beaty Hlavenkové a jejích vynikajících spoluhráčů Gabriely Vermelho, Milana Caise, Petra Ostrouchova a dalších. Pestrou paletu hudebních barev od flamenka přes srbské písně po současnou tvorbu či originálně zpracované lidovky vnese do letní zahrady kvartet hudebních kouzelnic Gadrew Way v čele s Gabrielou Vermelho. Tajemství i kouzlo tří svatojánských příběhů ožije díky mistrům storytellingu Markétě Holé a Justinu Svobodovi. „Už se nemůžeme dočkat setkání s publikem,” říká ředitelka festivalu Dana Syrová a dodává: „reagujeme na první rozvolnění a zveme do krásné zahrady Villy Pellé. Pišlici jsou jedním z nejoblíbenějších festivalových programů, takže u prvního návratu nemohou chybět. Spolu s dalším programem to bude oslava začátku letošního léta.”

Program proběhne 20. června s ohledem na sníženou kapacitu vstupenek ve dvou identických blocích od 11 a od 16 hodin. Posezení pro publikum bude rozeseto na trávě – piknikové deky s sebou! Všechny podrobné informace jsou k dispozici na www.strunydetem.cz. Účast na akci se bude řídit dle aktuálních vládních nařízení. Pokud situace dovolí, přibydou i oblíbené workshopy. Neváhejte a pořiďte si vstupenky včas, předprodej začíná právě dnes na www.strunydetem.cz.

Pišlické příběhy, které jsou poslední roky ikonou festivalu Struny dětem, jsou autorským projektem Beaty Hlavenkové podle knihy Filipa Rychlebského v podání Ivana Trojana, Gabriely Vermelho, Milana Caise, Petra Ostrouchova a dalších špičkových muzikantů a zpěváků. Parta Pišliků a její akce „pračka“ či „prdlefuc“ skvěle zrcadlí dětskou představivost a zálibu ve vytváření pro ně tak důležitého mikrosvěta. Nechte se akčními Pišliky opět či konečně strhnout a prožijte s nimi skvělá dobrodružství, která se stala i nestala – v tom světě, kde se „jako dějí“ prapodivné věci… Hudba všech barev zazní v podání Gadrew Way, čtyř hudební kouzelnic, které hrají stylově neohraničený repertoár – virtuózně a s chutí. Na jejich koncertě ochutnáte hudbu španělského flamenka, argentinského tanga, autorskou tvorbu (zejména Gabriely Vermelho), lidovky sofistikovaně upravené Pavlem Fišerem, divoké srbské skladby, hudbu Elvise Costella i hravé limeriky Miloše Štědroně… Hned tři příběhy Svatojánské noci odvypráví staří festivaloví známí Markéta Holá a Justin Svoboda ze Storytelling.CZ. Když slunce dosáhne na obloze svého vrcholu a jeho paprsky dopadají kolmo na obratník Raka, nastává letní slunovrat. Brzy po něm se od pradávna zapalují ohně, aby se slunci dodala síla. Svatojánská noc! Tak kouzelná a mocná noc se neobejde bez tajemných příběhů... Příběhů plných svatojánských ohňů, zlatého kapradí a zázraků.

Struny dětem je festival pro zvídavé děti a hravé rodiče, který nabízí od roku 2010 uměnímilovným rodinám víkend naplněný zážitkovým poznáváním rozličných uměleckých forem. Jeho posláním je přiblížit dětem umělecké prostředí takovou formou, aby jej přijaly za své, považovaly za přirozenou součást svého života a měly touhu se do něj vracet, ať již jako tvůrci či jako posluchači. Festival nabízí příležitost setkat se nablízko s osobnostmi české umělecké scény, nové zážitky a nečekané souvislosti.

Autorka: Silvia
Foto: Struny dětemTémata