• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Téma: pomoc v nouzi

Pomáhají nezištně v nouzi

Charitativní akce

Pomoc v nouzi by měla být pro každého z nás samozřejmostí. Ne tomu tak vždy je. Existuje však celá řada nadací, neziskových a humanitárních organizací či spolků, sdružení a projektů, které se snaží pomáhat potřebným.