• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Kultura      Památky      Švehlova sokolovna

Švehlova sokolovna

15.10.2021

Švehlovu sokolovnu můžete navštívit v pražské Hostivaři, konkrétně v ulici U Branek 674. Jedná se o velice zajímavou a poutavou funkcionalistickou stavbu, takže byste ji jen tak přehlédnout neměli.

Známá Švehlova sokolovna byla navržena architektem Ladislavem Machoněm, který se však na její realizaci přímo nepodílel. Tu obstarali dva stavitelé – František Tumpach a Václav Pospíšil.

Stavba

Sokolovna byla postavena docela svižně, a sice během jediného roku. S jejím budováním se začalo 28. října roku 1931 a slavnostně otevřena byla již 15. května následujícího roku. Tehdy se však ještě nejmenovala Švehlova. Tento název získala sokolovna až po smrti Antonína Švehly, jenž byl nějakou dobu i ministr vnitra tehdejší Československé republiky, v roce 1933.

Vzhledem k tomu, že za pár let přišli okupanti z Německa a nedlouho poté je následovali i Rusové, je vcelku jasné, že svůj název si sokolovna dlouho neudržela. Nicméně dnes se již jmenuje tak jako v letech První republiky.

Budova na svou dobu byla velmi moderní, nicméně jako všechno pomíjivé, i ona začala zastarávat. Během komunistických vlád na to nikdo nebral zřetel, takže nezbytná rekonstrukce přišla až v devadesátých letech. Díky ní vypadá dnes sokolovna takřka stejně svěže a krásně, jako v době svého vzniku.

Sokolské stanovy

V současné době je sokolovna chráněnou památkou, nicméně samotná budova není z historického hlediska ani zdaleka tak cenná, jako poklad, který se v ní ukrývá. Jsou zde totiž uloženy i Stanovy sokola. Ty se navíc mohou pyšnit i vlastnoručním podpisem Antonína Švehly staršího. Ustanovení bylo vytvořeno již roku 1869, díky čemuž se jedná o první stanovy sokola vůbec.

Švehlova sokolovna, i když se tak ne vždy mohla jmenovat, dala českému národu celou řadu špičkových sportovců, z nichž je František Venclovský, pokořitel kanálu La Manche, asi tím nejznámější. Doufejme, že další budou v budoucnu jeho příkladu následovat.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: https://www.sokolhostivar.cz/Témata
Zařazeno v kategorii

Památky