• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Kultura      Památky      U Zlatého prstenu

U Zlatého prstenu

20.03.2022

Pokud vás zajímá období našeho asi nejslavnějšího panovníka, Karla IV., rozhodně byste neměli opomenout navštívit expozici zabývající se právě časy, kdy nám vládl výše zmíněný císař.

Můžete se tímto způsobem dozvědět docela velké množství zajímavých informací, které se k vám do této chvíle neměly šanci dostat. Výstava je situována do domu U Zlatého prstence, jenž se nachází v Týnské ulici v Praze.

Praha Lucemburská

Je všeobecně známo, že Karel IV. byl kromě jiného i velký stavitel, který může za realizaci mnoha nejen pražských historiích skvostů. I proto najdete v Domě U Zlatého prstenu širokou plejádu různých, často nikdy nerealizovaných plánů, které byly za dob Karlova panování na stole. Nejsou zde však pouze mapy, ale i různé modely. Některé představují existující stavby, jiné naopak vycházejí právě z plánů, které nikdy nebyly uvedeny v život. Často se jedná o velkolepá díla, která je možné si prohlédnout alespoň tímto způsobem.

Díky moderní technologii je možné si prohlédnout komplexní model Starého i Nového Města za císařova života. Je tak mnohem jednodušší si představit, jak fungoval tehdejší urbanistický rozvoj v české metropoli. Toto je zajímavé nejen pro fanoušky Karla IV. a středověku obecně.

Jak se tehdy žilo?

Představení různých monumentálních staveb, ať už realizovaných či nikoliv, je jistě velice lákavé, nicméně minimálně stejně zajímavá je i možnost nakouknout, jak se žilo tehdejším obyčejným lidem, nejen šlechtě. I o tom zdejší expozice je. Můžete tímto způsobem prozkoumat život běžného českého Tondy a možná vás mnoho věcí překvapí. Lidé mají totiž o životě ve středověku často hodně zkreslené představy.

Rozhodně se nejednalo pouze o dobu plnou špíny a bídy. Určitě ne za vlády Karla IV., a přesně o tom se můžete přesvědčit právě v Domě U Zlatého prstenu, který je sám velmi ceněnou památkou.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: Licence Creative Commons - autor fotografie Matěj Baťha, veřejně dostupné z https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_-_U_Zlat%C3%A9ho_prstenu_4335.jpg

Témata
Zařazeno v kategorii

Památky