• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Kultura      Památky      Usedlost Beránka

Usedlost Beránka

23.11.2021

Mnoho Pražanů to nejspíš neví, ale byly časy, kdy se v okolí hlavního města ve velké míře pěstovala vinná réva. Jedním z pamětníků je i usedlost Beránka, jenž se nachází v pražských Dejvicích. Víno se v těchto místech pěstovalo snad středověku, nicméně první písemné zmínky o této činnosti pocházejí až z roku 1562.

Jedná se o památku

Je sice pravda, že v našich zeměpisných šířkách se za památku označuje už takřka cokoliv, ovšem zdejší usedlost Beránka si to opravdu zaslouží. Jedná se totiž o dokonalou ukázku původní rozptýlené zástavby, která byla kdysi typická pro předměstské oblasti české metropole.

I když je Beránka po mnoha rozsáhlých architektonických rekonstrukcích, stále má z historického hlediska poměrně velkou hodnotu, kterou je potřeba zachovat pro další generace.

Historie

Zdejší oblast byla vždy známá hlavně pro své vinice. To však neznamená, že by začátky spojené s pěstováním snad byly kdovíjak skvostné, právě naopak. První pokusy o pěstování vinné révy zcela ztroskotaly. O nápravu se postaral až jistý měšťan Pavel Beránek, jenž byl konečně v pěstování i výrobě vína úspěšný.

Vinicím se zde dařilo i další desetiletí a staletí. Usedlost Beránka se notně rozšířila hlavně v osmnáctém století, kdy nejenže získala nový raně klasicistní kabátek, ale rovněž bylo v jejím okolí přistavěno několik dalších hospodářských budov. Díky těmto krokům a faktu, že tehdejší majitelé pěstování a výrobě vína rozuměli, byla Beránka známa široko daleko. To však nemělo trvat navždy.

Již na začátku druhé poloviny devatenáctého století, kdy byla Beránka koupena Fridrichem Fritschem, už zde nebylo po vinicích ani vidu, ani slechu. Navíc byla usedlost přejmenována na Sofienhof, podle majitelovy ženy. Tento fakt však místní zcela ignorovali a stále používali jméno Beránka.

Zemědělskému účelu vlastně sloužila Beránka i po většinu dvacátého století, i když už s vinnou révou neměla nic společného. V současné době ji vlastníci využívají hlavně jako sklady a kanceláře.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: Licence Creative Commons


Témata
Zařazeno v kategorii

Památky