• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Zázračný věk moderních technologií: Jak umělá inteligence mění průmysl a zlepšuje život

01.08.2023

Zázračný věk moderních technologií je tady. Umělá inteligence (AI) už není otázkou hypotetického scénáře, ale páteří průmyslových odvětví. AI s sebou přinesla neuvěřitelný potenciál pro zlepšení našeho zdraví i kvality života. Abychom z toho však mohli plně těžit, je nezbytné mít dostatečné digitální dovednosti a stát se aktivními tvůrci. Nikoliv pouze pasivními spotřebiteli.

Budoucnost práce ve stínu automatizace

Vstup moderní technologie na pracovní trh má revoluční dopad a přináší nové paradigma pro způsob, jakým pracujeme a hledáme zaměstnání. Digitalizace a automatizace procesů vedou k postupnému úbytku manuální práce a zároveň rostou potřeby pracovní síly s technickými a digitálními dovednostmi. Tento trend lze sledovat napříč různými odvětvími, od průmyslu a obchodu až po zdravotnictví a služby. Rychlý pokrok technologií však vyvolává obavy, že mnoho pracovních pozic bude nahrazeno stroji a umělou inteligencí, což by mohlo přinést ztrátu pracovních míst.

Od pasivních konzumentů k tvůrcům budoucnosti

Moderní technologie však do našeho života přinášejí zásadní vylepšení. A to jak pracovního, tak osobního. Mnozí z nás využívají chytré hodinky a náramky, které nám pomáhají sledovat fyzickou aktivitu a poskytují nám individuální tréninkové plány a stravovací doporučení. Využíváme různé aplikace pro každodenní aktivity. V profesním životě nám technologie umožňují využít kreativitu a intelekt na úkoly s větší přidanou hodnotou a současně snižovat čas strávený nudnými a repetitivními úkoly. Avšak ne každý má dostatečné digitální dovednosti, aby z technologií dokázal plně těžit a stát se jejich aktivním tvůrcem místo pasivního konzumenta.

Online výuka mění pravidla hry

Moderní technologie mají také zásadní vliv na transformaci vzdělávání. Během pandemie se online a hybridní výuka staly standardem, což studentům nyní umožňuje přístup ke kvalitnímu vzdělání odkudkoliv a kdykoliv. Díky lepšímu využití dat se personalizují vzdělávací programy a zlepšuje se způsob, jakým se učíme. S rostoucím počtem studentů a potřebou efektivního online učení se objevují nové technologie pro hodnocení a poskytování zpětné vazby. Výuka se tak stává méně závislou na individuálních schopnostech a časových omezeních jednotlivých učitelů.

„V Coding Bootcampu Praha například neustále vylepšujeme naši e-learningovou platformu na základě dat a zpětné vazby od studentů. Tím jsme schopni lépe vést studenty při studiu programování a našim mentorům uvolňujeme čas, aby mohli poskytovat osobní péči a podporu našim studentům,“ říká Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Síla dat a hranice soukromí

Jednou z největších výzev spojených s moderními technologiemi je ochrana soukromí. S narůstajícím množstvím dat, která jsou sbírána a zpracovávána, je důležité zajistit ochranu osobních údajů uživatelů a zabezpečit je. V poslední době se také čím dál více diskutuje o etických otázkách týkajících se umělé inteligence, jako je diskriminace, transparentnost, posilování stereotypů a možnost manipulace. Vylepšování těchto technologií by mělo brát v úvahu tyto otázky.

„Moderní technologie nám umožňují komunikovat, pracovat a bavit se rychleji a efektivněji. S sebou však také přinášejí výzvy ohledně soukromí a bezpečnosti. Mají ambivalentní vliv na sociální interakce. Na jedné straně nám umožňují rychlejší a snazší komunikaci na dálku, ale na druhé mohou vést k izolaci a snižování kvality osobního kontaktu. Tento jev je hojně diskutován při tématu home officu, kde se objevuje pocit osamělosti u zaměstnanců bez rodiny,“ říká Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha.

Odhalování skrytých pokladů ve světě informací

Jeden z nejnovějších trendů v oblasti moderních technologií je spojen s datovou vědou, umělou inteligencí a strojovým učením. Tyto technologie mají obrovský potenciál v oblasti zpracování a analýzy velkého množství dat, predikce trendů a chování a dalších aplikací, které mohou přinést zlepšení v mnoha oblastech, včetně průmyslu, zdravotnictví a finančních služeb. Datová věda a umělá inteligence umožňují podnikům získávat cenné poznatky ze svých dat a využívat je k informovaným rozhodnutím. Například analýza velkých objemů dat umožňuje identifikovat skryté vzorce a trendy, což je nepostradatelné při strategickém plánování a predikci budoucího chování trhu.

Technologie mají potenciál změnit způsob, jak pracujeme a podnikáme

Automatizace a digitalizace vyžadují nové technické a digitální dovednosti, což otevírá dveře pro odborníky v těchto oblastech. Práce na dálku zvyšuje flexibilitu a umožňuje lidem pracovat odkudkoli na světě. V podnikatelském prostředí moderní technologie zvyšují efektivitu, snižují náklady, zvyšují konkurenceschopnost a vylepšují využití dat pro rozhodování. Umělá inteligence propojuje zařízení a systémy a analyzuje obrovská množství dat. V budoucnosti se očekává ještě větší integrace umělé inteligence do našich životů a pracovních procesů, což povede ke zvýšení efektivity, výkonu a poskytování personalizovaných služeb. Můžeme očekávat další rozvoj a rozšíření moderních technologií, které přinesou ještě větší pokrok a inovace do našeho pracovního a podnikatelského života.

Zdroj: http://www.kasparpr.cz/
Foto: www.pixabay.comTémata
Zařazeno v kategorii

Články