• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Ženy se stávají hnací silou, která mění tvář investování do nemovitostí.

19.08.2022

Ženy investující do nemovitostí čelí mnoha výzvám. Prvním problémem je, že v tomto odvětví není dostatek žen, což vede k nedostatku ženských vzorů. Další, druhou výzvou je, že ženy jsou často odrazovány od investování do nemovitostí, protože si myslí, že to není nic pro ně a měly by se zaměřit na jiná odvětví. A konečně třetí výzvou je, že ženy nevědí, jak investovat nebo do čeho investovat, což vede k tomu, že dělají chyby a přicházejí o peníze.

Naštěstí lídři v oboru, jako jsou Barbara Corcoran, Lubna Olayan a Debra Cafaro, poskytují tolik potřebnou inspiraci pro ostatní ženy v oboru a zasévají semínka pro další generace. Tajemství úspěchu na realitním trhu nezávisí na vašem pohlaví, ale na tom, zda znáte a dokážete využít ve svůj prospěch své silné stránky. Vzhledem k tomu, že investuje více žen než kdykoli předtím, je nyní čas zamyslet se nad osvědčenými postupy pro ženy, jak posílit jejich pozici v realitním průmyslu.

Důvěra je nejdůležitější

Ženy si obvykle méně věří ve svých znalostech a dovednostech v oblasti investování. Často se lze setkat i s názory, že tato oblast patří převážně mužům. Ženy se tedy mají tendenci stranit, a proto mít v důsledku menší znalosti nebo být méně kvalifikované. Problém je v tom, že informací je všude plno (možná až příliš mnoho), ale ženy mohou ustrnout, když je čas jednat. Pochybují o sobě a ptají se, jaké kroky podniknout dál. Může být děsivé vydat se na tuto cestu sama bez jistoty, že se rozhodují správně.

„Zaměřte svou pozornost na daný problém a proveďte průzkum. Zeptejte se sami sebe: Jaký typ investora jsem? Bude vaše strategie všechno nebo nic? Pokud teprve začínáte, může být nejlepší začít v menším měřítku. Při začátcích je důležité se spíše seznámit s procesy než očekávat, že budete hned vydělávat velké peníze. Uživatel BrikkAppu například může přes aplikaci do nemovitosti přímo investovat, a to již od 500 Kč. Jde tedy o částky, které by váš rozpočet, v nejhorším případě, neměly nijak zásadně ohrozit a tím tedy odpadá i počáteční strach s investováním začít,“ radí Večerková z investiční platformy BrikkApp, https://www.brikkapp.com/.
Nejprve se musíte naučit, jak investování funguje a jaký vliv mají poplatky a směna měn na vaši ziskovost. Když porovnáte různé investiční scénáře, můžete si možnosti rozdělit do kategorií podle rizika a potenciálního výnosu. Například crowdfunding představuje mnohem méně rizikovou investiční možnost a umožňuje investorům začít s malým rozpočtem. Tento typ investice může být lepší volbou pro začátečníky právě kvůli možným mikroinvesticím, které jsou zajištěné nemovitostmi, pro je riziko, že přijdete o všechny peníze podstatně nižší.

Vzdělávání zabere nějaký čas, je to však naprostý základ

Ženy mají obvykle problém najít si čas na učení se o investování. Proto pro ženy, které se chtějí seznámit s investováním do nemovitostí, ale nemají čas nebo chuť vlastnit fyzické nemovitosti, jsou oblíbenou možností nemovitostní investiční fondy – neboli REIT. Jedná se o společnosti, které vlastní nemovitosti generující příjmy (např. nákupní centra, hotely, kanceláře atd.) a nabízejí pravidelné výplaty dividend.

Důležité je ovšem zmínit, že ačkoliv neustálé vzdělávání zabere nějaký čas, je to naprostý základ pro každého investora. Lidé často přichází o své úspory především z nevědomosti, unáhleného jednání nebo na základě nerelevantních informací. Nikdy není pozdě začít se v tomto odvětví vzdělávat, ale rozhodně není dobré něco uspěchat a bez dostatečných znalostí začít investovat nebo své peníze svěřit lidem, kteří se tváří jako odborníci v daném oboru.

Najděte si své vzory nebo mentory

Muži dlouhou dobu těžili z téměř exkluzivního přístupu do světa nemovitostí a investování. Ženy mezitím postrádaly vzory a možná ani nepovažovaly investování za pro ně vhodnou možnost. Přesto jsou diskuse a komunita zásadní pro učení se a objevování informací o investování na realitním trhu. Pokud jsou ženy z těchto sítí vynechány, zaostávají v možnostech, které se jim nabízejí. Vytvářením kontaktů z řad dalších investorek ať už se jedná o osobní ranní networking u kávy, propojení prostřednictvím sociálních médií nebo vyhledávání online skupin, se ženy mohou sjednotit ve vzájemné podpoře jako mentorky a vrstevnice.

„Úspěch v realitním průmyslu vychází z předávání zkušeností, samostudia a zprostředkovávání potřebných zdrojů. Ať už je investování vaší prací na plný úvazek, nebo koníčkem na částečný úvazek, ženy v realitách mohou široce posílit svou přítomnost v oboru tím, že se spojí a budou sdílet zdroje a znalosti,“ říká Večerková z realitní investiční platformy BrikkApp.

Trh s nemovitostmi se již stává přístupnějším ženám. Pro představu, svobodné ženy v současnosti tvoří již poměrně velký segment kupujících bydlení. Není pochyb o tom, že nepoměr v počtu investujících mužů a žen stále existuje. Ovšem důvody, které bránily účasti žen na investicích mizí a rozdíly mezi pohlavími se zmenšují díky aktivismu 21. století a technologickému rozvoji. Díky tomu, že se rozdíly ve mzdách stále zmenšují a že se zvyšuje povědomí o potřebě žen investovat do budoucnosti, věříme, že poptávka po nemovitostech bude jen pokračovat. Zejména crowdfunding nepochybně umožní více ženám využívat svůj podíl na lukrativních trzích po celém světě.


Témata
Zařazeno v kategorii

Články o realitách