• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Belveder – reprezentativní sídlo i galerie

19.04.2021

Belveder nebo také letohrádek Královny Anny je renesanční stavba, která začala růst v roce 1538 na popud krále Ferdinanda I. a dostavěn byl v roce 1565. Jedná se o nedílnou součást královské zahrady, kde od svého dokončení funguje jako dominantní prvek.

Letohrádek byl naplánován primárně jako místo odpočinku, kde mohli král, případně jeho rodinní příslušníci nerušeně odpočívat. Nakonec však sloužil i jako reprezentační sídlo, kde se běžně přijímaly i významné politické osobností své doby. Také se zde v hojné míře konaly různé bály a obecně slavnosti všeho druhu. Dokonce v letohrádku probíhalo i tři dny trvající veselí ku příležitosti korunovace císaře Ferdinanda I. jako nového vládce říše.

Prostor pro velkolepou zábavu měl a stále má Belveder více než dost. Oba velké sály jsou díky svým rozměrům více než dostatečné, aby mohly pojmout opravdu velké množství lidí. Horní sál navíc dle některých zdrojů disponoval i tribunou určenou pro hudebníky. Funkce letohrádku se však s postupem času měnila a jednu chvíli dokonce sloužila v podstatě jako úložiště pro umělecké sbírky. Ve své době zde navíc také žil i slavný Tycho Brahe, který působil v Praze na pozvání císaře Rudolfa II. Konec konců, ten mu tu také jeho přepychové bydlení zařídil.

Z reprezentativního sídla, potažmo ze skladiště obrazů se z Belvedéru v roce 1782 stala čistokrevná laboratoř, a to na rozkaz tehdejšího císaře Josefa II. Laboratoř sloužila dělostřelectvu, takže se tu po většinu času hlavně vyráběl střelný prach. V první polovině devatenáctého století letohrádek začala zřizovat Společnost vlasteneckých přátel umění, která přeměnila část prostor budovy ve Vlasteneckou galerii. Belvedér prošel ještě před koncem první poloviny devatenáctého století rozsáhlou rekonstrukcí.

Do roku 1866 byl hlavní sál obohacen malovanými výjevy, které představovaly slavné okamžiky českých dějin. Tyto výjevy však neměly být obdivovány dlouho, jelikož byly shledány jako útok na monarchii. Obrazy byly v lepším případě uskladněny, v tom horším dokonce poničeny. Náhradou za ně byly malby s habsburskými panovníky.

Jako galerie funguje letohrádek Královny Anny v podstatě dodnes, a to i přes dílčí obtíže jako byl třeba požár v roce 1989.

Autor: Tomáš
Foto: Licence Creative Commons

Témata
Zařazeno v kategorii

Hrady a zámky