• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Betlémská kaple – první český kazatelský kostel

21.02.2021

Betlémská kaple byla vybudována roku 1391. Nachází se na Betlémském náměstí v Praze na Starém Městě a je zasvěcená památce betlémských nemluvňátek. Jejími zakladateli byli obchodník Václav Kříž a dvořan Hanuš z Mühlheimu. Podle zakladatelské listiny byla určena výhradně pro kázání v českém jazyce. Kaple se stala střediskem českého reformačního hnutí. Významným kazatelem zde byl od roku 1402 mistr Karlovy univerzity, Jan Hus, toho času kazatel v kostele svatého Michala a rektor Karlovy univerzity. Od té doby byla Betlémská kaple silně spojena s Karlovou univerzitou, v kapli se nacházel její největší pražský přednáškový sál.

Původní kaple byla zbořena v roce 1786 a v letech 1948-1954 byla znovu budována podle původních nákresů.

S kaplí je úzce spjat přilehlý Dům kazatelů, který tvoří součást národní kulturní památky Betlémská kaple.

Autorka: Isabela
Foto: Licence Creative CommonsTémata
Zařazeno v kategorii

Památky