• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Do Prahy přijíždí „solární superstar“ – švýcarský vynálezce, vědec a vizionář Bertrand Piccard

15.03.2022

Obnovitelné zdroje energie se ve světle aktuálního dění stávají pro Evropu i další země světa stále aktuálnějším i akutnějším tématem. V Praze se o své bohaté zkušenosti v této oblasti podělí švýcarský lékař-psychiatr, vynálezce a vizionář Bertrand Piccard. Tato „solární superstar“, jak je často označován, stojí za aktivitami Solar Impulse – globální platformou spojující vědu, výzkum a byznys a směřující ke klimaticky neutrální společnosti. Ostatně, Solar Impulse se jmenovalo první bezemisní letadlo s neomezeným doletem, které tento výjimečný Švýcar vynalezl a na cestě kolem světa sám pilotoval.

Bertrand Piccard bude hlavním spíkrem Kulatého stolu na téma "Švýcarsko-česká řešení pro ochranu životního prostředí", který se ukuteční v úterý 15. března 2022 od 17.00 do 19.00 hodin v Kongresovém centru Praha a živě jej bude bezplatně přenášet ČTK na svém portálu Ceskenovinycz. Kulatý stůl pořádá Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice. Moderátorem bude investor a bankéř Radovan Vávra, v panelu vystoupí dále David Avery (šéf oddělení Cleantech ve Switzerland Global Enterprise), Patrik Reichl (ředitel agentury Czechinvest), Soňa Jonášová (ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky), Frédéric Clauss (šéf švýcarské společnosti Solaxess) a Mirek Lizec (ředitel českého startupu MIWA).

"Jsme přesvědčeni, že čisté technologie jsou novým globálním jazykem. A Švýcarsko je v tomto ohledu jedním z hlavních mluvčích. Proto si vážíme účasti pana Piccarda, který je jednou z předních světových osobností v tomto oboru," dodává Philippe Guex, velvyslanec Švýcarska v České republice, pro kterého je projekt Swiss CleanTech ideální platformou pro spolupráci českých a švýcarských vědců, vývojářů, zavedených firem i start-upů. Kromě toho bude po celé zemi probíhat celoroční putovní výstava, která představí švýcarská a česká řešení v oblasti čistých technologií.

Bertrand Piccard byl jedním z prvních, kdo se na ekologii podíval z pohledu ziskovosti a ukázal ekonomické možnosti nápravy dopadů klimatické změny. Letoun Solar Impulse, který ve světové premiéře dokázal obletět bez paliva celý svět, se stal srozumitelným příkladem toho, že energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie mají neomezené možnosti. Což je zvláště aktuální v době, kdy Evropa nově definuje svou energetickou základu pro budoucnost. „Bude snazší chránit životní prostředí hojnějším využíváním moderních a čistých technologií než bojem proti společenským trendům v oblasti mobility, životního standardu a rozvoje,“ vysvětluje Bertrand Piccard hlavní myšlenku celého projektu Solar Impulse, který vymyslel společně se svou manželkou Michèle a v rámci nějž celosvětově neúnavně prosazuje na stovkách příkladů čistých technologií a řešení ochrany klimatu a přírody.

Bertrand je zástupcem třetí generace švýcarských vynálezců. Nejprve to byl Auguste Piccard, který otevřel cestu modernímu letectví prvním letem v jím vynalezené přetlakové kapsli. O několik desítek let později se stal Jacques Piccard průkopníkem vědecké ekologie, když během ponoru s batyskafem do nejhlubšího místa oceánu, Mariánského příkopu, objevil stopy života.

"Musíme přijmout čisté technologie a efektivní řešení, protože jsou mnohem víc než "zelené", jsou "logické". Vytvářejí pracovní místa a přinášejí zisk a zároveň snižují emise CO2 a chrání přírodní zdroje. I kdyby nedocházelo ke změně klimatu, měly by smysl. Čistý růst je mnohem lepší než špinavý status quo, který máme dnes," říká i na okraj pražské panelové diskuse Bertrand Piccard. Bertrand Piccard bude rovněž jedním z mluvčích na 11. World Congress of Environmental Education v pondělí 14. března.

Není náhodou, že právě Švýcarsko je pro vysoké procento Čechů je vzorem šetrného přístupu k přírodě. A zároveň špičkové a precizně provedené technologie. Obě témata se setkávají ve vědě, výzkumu, vývoji a výrobě zaměřené na environmentální oblast. Švýcarská vláda díky propracovanému systému podpory dlouhodobě usiluje o inovace v ochraně životního prostředí. Důkazem úspěchu této strategie jsou mezinárodní uznání řady průlomových objevů v oblasti čistých technologií a jejich četné aplikace v praxi.

Švýcarsko má v oblasti vyspělých technologií dlouholeté zkušenosti. V této souvislosti jsou vedle Bertranda Piccarda často zmiňována jména bratrů Markuse a Daniela Freitagových, kteří na počátku 90. let přišli s nápadem recyklovat staré plachty a transparenty na módní doplňky. Od té doby jejich příkladu následovaly stovky dílen a velkých firem po celém světě. Průkopníkem je také Josef Jenni, který v Oberburgu u Bernu postavil první dům na světě využívající pouze sluneční energii. A stále patří k nejvlivnějším propagátorům obnovitelných zdrojů energie.

S vybranými švýcarskými a českými projekty se mohou během roku seznámit i zájemci v České republice. Výstava Can Tech Save the World? je založena na 17 hlavních pilířích, které systematicky propojují inovace s kvalitou života. Proto vedle sebe stojí technologie, jako jsou úspora vody nebo chytré zemědělství, a rovný přístup k práci nebo kvalitní zdravotní péče. Výstava bude do konce roku k vidění v řadě českých a moravských měst. První zastávkou bude od 21. března do 8. dubna Národní technická knihovna v Praze.

Zdroj: SMART Communication s.r.o.
Foto: SMART Communication s.r.o.Témata
Zařazeno v kategorii

Letání