• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Bold Gallery otevírá výstavu talentovaného mistra tuše a akvarelu Matěje Macháčka

25.10.2021

Výstava pod názvem Blue Tree představí v Bold Gallery od 21. října do 20. listopadu dílo mimořádně talentovaného výtvarníka mladé generace Matěje Macháčka. První velká samostatná výstava umělce, který pracuje takřka výhradně technikou malby tuší a akvarelem na velké formáty papíru, je symbolickou poutí člověka sama k sobě, plnou barevných kontrastů emocí na rozhraní snu a skutečnosti, výslednicí několikaletého vizuálního uvažování o člověku mezi přírodou a civilizační dystopií. Se stejnou intenzitou a naléhavostí jako v dílech inspirovaných tropickou přírodou dokáže svojí technikou, která unikátním způsobem snoubí tradici evropské kresby a malby s prvky asijské kaligrafie a kresby tuší, zachytit i nepřikrášlenou, drsnou, až toxickou krásu městského prostoru.

Výstava Blue Tree, jejímž kurátorem je Radek Wohlmuth, bude otevřena v Bold Gallery v ulici U Měšťanského pivovaru od 21. října a potrvá do 20. listopadu. Více informací na www.boldgallery.art.

„Už jako malého mne fascinovaly malby na papíře a vždy, když jsem procházel publikace nebo výstavy velkých jmen evropského malířství, tak mne fascinovalo, s jakou jednoduchostí a lehkostí dokázali zaznamenat mnohdy i naléhavá témata v nějakém lehkém charakteru tušomalby nebo skicy,” říká o kořenech své originální tvorby Matěj Macháček. K nalezení svébytného rukopisu mu výrazně napomohlo studium klasické kaligrafie a malby tuší na Taipei National University of the Arts na Taiwanu. Intenzivní zážitky z cest po barvami hýřícím tropickém ostrově i citlivé vnímání atmosféry velkých industriálních a městských aglomerací, zažitá tradice renesanční kresby a malby i poznání zákonitostí asijské kaligrafie a tušomalby, to vše se potkává ve výsledném originálním díle, které Matěj Macháček poprvé samostatně představí na výstavě Blue Tree v Bold Gallery. Ta tímto počinem opět naplňuje své dramaturgické krédo představovat mimořádné talenty a dávat prostor i solitérům, kteří stojí mimo hlavní výtvarný mainstream současnosti.

Macháčkovy malby jsou, stejně jako jeho oblíbené renesanční skicy a kresby či asijská kaligrafie a akvarely, zobrazením skutečnosti, avšak překračují hranice prostého popisu, vizuální intenzita a obsahová mnohovrstevnatost je povyšuje na metaforu o lidské existenci, o jedinci a jeho postavení ve světě, o cestě životem. „Průmyslový areál je zhutnělý jako čerstvě ukovaný ingot, civilizační kolonie zase roztahaná do ztracena přes celý horizont jako skládka. Naproti tomu tropické scenérie zářící zevnitř transparentními barvami, takže mohou připomínat vitráže nebo asijské dřevoryty, nemají daleko k tradované představě ráje,” říká o dvou základních pólech o díla, vystaveného v Bold Gallery kurátor výstavy Radek Wohlmuth. Macháčkova díla působí v prvním plánu namnoze až romanticky, zpracovávají však momentální životní pocity člověka žijícího v globalizovaném světě, kterého se dotýkají environmentální a ekologická témata a stále dynamičtější propletenec multikulturních vazeb a jejich vzájemných souvislostí. Odraz dvojznačnosti našeho životního stylu a priorit, který z jeho obrazů nenásilně, ale intenzivně vystupuje, je stále aktuální, zejména v dnešní pohnuté době, která před nás staví stále častější potřebu správně se rozhodnout.

Matěj Macháček

se narodil v roce 1992 v Uherském Hradišti, nyní žije a pracuje v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením prof. Michaela Rittsteina. Klíčovou roli v jeho uměleckém růstu měla stáž v roce 2015 na Taipei National University of the Arts na Taiwanu, při níž pronikl do tajů kaligrafie a malby tuší. Vystavoval u nás, na Taiwanu, v Rakousku i Mexiku. Pracuje originální technikou s využitím akrylových barev, akvarelů a tušomalby ve velkých, na zemi malovaných papírových formátech, které poté připevňuje na plátno v rámu a fixuje.

Zdroj: Silvie Marková
Foto: SMART CommunicationTémata
Zařazeno v kategorii

Kulturní akce