• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Clam-Gallasův palác v centru Prahy

07.01.2022

Clam-Gallasův palác se nachází v pražském centru. Je pojmenován podle člověka, pro kterého byl vybudován, tedy Jana Václava Gallase – neapolského místokrále. I když v kontextu Prahy nejde o kdovíjak výraznou stavbu, rozhodně se jedná o významnou památku, kterou se vyplatí někdy navštívit.

Palác byl postaven v barokním stylu a místo mu musel udělat předešlý menší palác a několik domů patřících měšťanům. Začal se budovat od roku 1713, a to pro neapolského místokrále. Stavbu měl na starost Jan Dominik Canavalle, ale nejednalo se tak úplně jen o jeho dílo. Plány budovy totiž vypracoval někdo jiný, a sice vídeňský architekt Jan Bernard Fisher z Erlachu, který byl tou dobou jedním z nejuznávanějších architektů v císařství.

Jan Václav Gallas se žel dokončení paláce nedočkal, jelikož skonal v roce 1719. Stavbu nadále financoval jeho následovník Filip Josef, který mimo jiné může i za skvostnou malbu interiéru paláce, jelikož si pro tuto práci najal slavného malíře Carla Carloniho. I přesto, že rod Gallasů v podstatě roku 1757 vymřel, na dostavbu paláce to nemělo vliv. Vše totiž připadlo Kristiánu Filipovi z Clamu, který byl synem gallasovy sestry. I proto se od té doby budova jmenuje Clam-Gallasův palác.

I všímavým laikům by mělo být na první dobrou zřejmé, že vzhled paláce byl silně inspirován antickou mytologií. Také proto vypadá tak majestátně. Vzhledem k tomu, že se v těsné blízkosti budovy nachází spousta budov pocházejících ještě ze středověku, disponuje objekt ještě monumentálnějším vzhledem, než kdyby stál mimo toto pražské historické centrum.

Antika je zde připomínaná nejen velkolepostí, ale i dalšími prvky, kupříkladu sochami řeckých hrdinů a bohů jako jsou Herkules nebo Triton, kterého naleznete stát na kašně nacházející se ve dvoře. Tyto dva antické titány ještě doplňují další, méně výrazné skulptury. Nutno dodat, že jich tu stálo kdysi více, ale valná část z nich musela být odebrána, jelikož jejich stav již nevypadal dostatečně reprezentativně.

Rod Clam-Gallasů přišel o palác až v roce 1945, kdy jim byl zabaven díky Benešovým dekretům, což znamená, že jim nemohl být vrácen ani na základě restitučního zákona po roce 1989. Palác v současnosti patří pražskému magistrátu a konají se zde různé výstavy a další společenské akce.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: Licence Creative CommonsTémata
Zařazeno v kategorii

Památky