• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Co to jsou podílové fondy a jak fungují?

21.09.2022

Nemusíte být zrovna slovutný investor, abyste se někdy v životě setkali s podílovými fondy. Jedná se o jeden ze základních druhů investic, jehož krása spočívá v tom, že nemusíte trhu ani ekonomice příliš rozumět a máte zhodnocení téměř bez práce. Co to jsou podílové fondy, jak fungují, v čem je jejich nebezpečí a krása? Přinášíme rozbor.
 

Definice

Podílový fond je založen na tom, že své peníze poskytnete bance za tím účelem, aby s nimi dále investovala podle svého nejlepšího uvážení. Podílový fond je obrovský balík peněz, z něhož každý jednotlivý kousek patří jinému investorovi. Podílový fond nemá právní subjektivitu a jeho základní jednotkou je podílový list, který však většinou nemá fyzickou podobu. V České republice se investování do podílových fondů řídí zákonem č. 240/2013 Sb. a zákonem č. 256/2004 Sb. Na správný legislativní postup dohlíží Česká národní banka. Pro běžného občana funguje podílový fond podobně jako nějaký spořicí účet. Výhodou podílových fondů je fakt, že své peníze, které máte uložené v bance, můžete velice rychle proměnit na hotovost a můžete s nimi disponovat (zpravidla v řádu dnů). Nevýhoda je v tom, že výnos není garantovaný a mění se podle toho, jak se bance dařilo investovat. O své peníze se bát nemusíte – situace, že byste přišli o všechno, se nestává snad vůbec. Co se ale může stát, je to, že se dočkáte záporného úroku. Takže například z 10 000 Kč budete mít na začátku dalšího roku pouze 9800 Kč. Záleží však na hodně faktorech.

Typy podílových fondů

Fondy můžeme dělit podle toho, kam je daný bankovní dům investuje. Můžete namítnout, že cílovému zákazníkovi – investorovi může jedno, na co budou jeho peníze nakonec použity, ale pozor. Některé typy fondů mají větší rizikovost, některé větší výnos a některé například zase kolísavost. Takže i podle toho si investor vybírá typ fondu. Nejrozšířenější jsou akciové, dluhopisové a smíšené podílové fondy. Do čeho jsou ve finále peníze investovány, je patrné z jejich názvů. Dále existují fondy nemovitostní nebo fondy peněžního trhu, kde se obchoduje například se směnkami nebo krátkodobými dluhopisy. Ty bývají velmi populární pro svou stabilitu. Banky často používají jiné dělení fondů. Užívají termíny jako „garance zisku“, „konzervativní“, „dynamický“ a „agresivní“. Tato slovíčka jsou seřazena od nejméně rizikových po nejvíce rizikové.

Autor: Martin Jašek

Foto: www.pixabay.comTémata
Zařazeno v kategorii

Články