• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Home office jako jeden z benefitů pro zaměstnance?

18.08.2020

Home office, nebo také práci z domova, nabízí jako jeden z benefitů celá řada zaměstnavatelů. Jsou povolání, u kterých je tento způsob vykonávání pracovních povinností možný a pak jsou povolání, kde takto pracovat nelze. Tento způsob práce umožňuje především rozvíjející se trend využívání informačních a komunikačních technologií.


Úplná práce z domova

V tomto případě vykonává zaměstnanec veškerou práci ze svého bydliště. Zaměstnavatel pro něj nemusí zřizovat žádné pracovní místo.


Částečná práce z domova

Zaměstnanec část svých pracovních povinností vykonává doma a část v zaměstnání. Tímto způsobem práce bývají řešena sdílená pracovní místa o něž se dělí dva i více zaměstnanců. Jedná se především o činnosti kancelářského charakteru.


Mobilní práce

Takto vykonávají své pracovní povinnosti především obchodní zástupci, ti, kdo pracují v některých oblastech služeb a podobné profese. Jejich pracovní místo je proměnlivé. Svoji pracovní náplň mohou zajišťovat jak v kanceláři, tak i doma a samozřejmě třeba i v místě bydliště zákazníka nebo v jeho provozovně.


Výhody nejen pro zaměstnance

Tento způsob zaměstnávání vyhledávají především rodiče s malými dětmi, ale výjimkou nejsou ani zaměstnanci bezdětní.
Mezi hlavní přednosti pro zaměstnance patří především flexibilita pracovní doby. Práci mohou vykonávat podle vlastního rozvrhu, nemají pevně stanovenou pracovní dobu. Další výhodou je absence dopravy na pracovní místo a s tím spojené šetření času, především, pokud by bylo nutno do zaměstnání dojíždět do vzdálenějšího města. Výhodou pro zaměstnavatele je, že nemusí vytvářet pracovní prostor.


Úskalí a rizika

Zaměstnanec, který pracuje tímto stylem práce, musí být disciplinovaný, neboť pracovní povinnosti je třeba plnit. Ne každému vyhovuje sociální izolace, do níž se dostane. Také chybí týmová spolupráce, i když ta se dát, alespoň částečně, nahradit videohovory a videokonferencemi.
Pro zaměstnavatele to znamená zajištění větší bezpečnosti v přístupu k firemním údajům v případě, že je zaměstnanec ke své práci potřebuje.

Autor: Renata
Foto: www.pixabay.com

 Zařazeno v kategorii

Články