• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Práce      Články      Jak být úspěšný v IT?

Jak být úspěšný v IT?

07.01.2023

Co se pracovního života týče, uspět si přejeme snad všichni. V posledních několika desetiletích se stalo trendem studování vysokých škol, bez kterých se, zejména ve specializovaných odvětvích, většinou již neobejdete. Na výběr je z mnoha vysokoškolských oborů, ve kterých lze nalézt výborný vědomostní základ, který je navíc v praxi skvěle uplatitelný. Ne vždy je však nutné strávit mnoho dlouhých let studiem. S technologickými změnami a neustálými inovacemi vzniká výrazná poptávka po jedincích z IT oborů. Jak být ale v IT úspěšný?

Talent versus pracovitost

Možná si myslíte, že na cestě k úspěchu potřebujete určitý talent. Samozřejmě ti, kteří nějakým talentem oplývají, mají cestu k úspěchu snadnější. Avšak talent není podmínkou k tomu, aby jedinec uspěl. Talent lze totiž často vykompenzovat pracovitostí a pílí. Mnohdy můžou být jedinci oplývající talentem upozaděni těmi, kteří prokazatelně vykazují své úsilí a jsou houževnatí. „Prvním krokem pro úspěch v IT je mít skutečné nadšení pro to, co člověk dělá,“ souhlasně přitakává Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

IT v České republice

Česká republika si na poli IT a trhu práce vede z celosvětového hlediska velmi dobře. Zahraniční firmy si uvědomují vysokou úroveň znalostí našich IT profesionálů i jejich talent. Ale ať už v tuzemsku či v zahraničí, konkurence je všude obrovská a často kvůli tomu vzniká přetlak. Je proto těžké uspět.

Cesta k vysněnému povolání

Jakýmsi „tradičním“ předpokladem pro práci v sektoru IT je dokončené studium vysoké školy. V současnosti se stigma dlouholetého studování vysokých škol postupně nabourává a lidem každého věku napříč různými obory je umožněné podstoupit intenzivní IT kurzy. Výhodou podobných kurzů je skutečnost, že je zájemci a nadšenci IT mohou podstoupit naprosto kdykoliv. Je však důležité naplno porozumět celé infrastruktuře tohoto oboru. Respektive je důležité porozumět nejen samotnému počítači, ale také operačním systémům, programovacím jazykům, knihovnám a mnohým dalším. Je nezbytné do problematiky zcela proniknout a porozumět jednotlivým souvislostem. Zkrátka a dobře bez znalosti programování a jen s okrajovým naťukáváním C# či HTML moc parády neuděláte.

Teorie a praxe

Praktické zkušenosti se nejlépe získají na samotných projektech. V současné době, kdy je celý svět ovlivněný pandemií koronaviru, existuje mnoho variant, jak se dostat k práci v IT. Kupříkladu v posledních měsících roste zájem o konkrétně zaměřené, a hlavně kvalitní IT kurzy. A zájem samozřejmě roste. „Mimo nadšence o programování je nyní i větší zájem o kurzy od dvou skupin. První jsou úplní začátečníci, kteří vnímají nedostatek IT dovedností jako překážku pro jejich budoucí kariéru. Druhá skupina jsou zaměstnanci či freelanceři pracující v oborech, o kterých se mluví jako o nejvíce zasažených Covid-19 krizí, například turismus či oborech, kterým Covid-19 uspíšil i tak blížící se sníženou poptávku jako je automotive,“ potvrzuje Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha, https://www.codingbootcamp.cz/.

Praxe, praxe, praxe

Není nic neobvyklého, že zaměstnavatelé často ocení samotnou praxi před získaným titulem. Máte prokazatelnou praxi? „Mezi vhodné způsoby, jak zvládnout základy programování, mohu doporučit učení na zhotovených projektech. Není výjimkou, že i zkušený programátor zabrouzdá do běžně používaných metod, které použije pro vývoj svých nových projektů,“ vysvětluje Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha. Dokážete jako samouk přizpůsobit webové stránky či mobilní aplikace a dokážete tak ustát konkurenci v podobě vysokoškolských odborníků? Svět a jeho možnosti a uplatnění v IT je vám naprosto otevřený!

Škatulkování a cesta za svým cílem

Je důležité si jít za svým cílem. Byť je u nás zvykem jakési škatulkování, je nezbytné tento zvyk prolomit. Často se můžete setkat se situací, kdy se někdo výrazně snaží. Svým chováním se tak od ostatních liší a na škole je vnímán jako šprt a v pracovním životě zas jako kariérista.

V IT sektoru je však potřeba jít si za svým, i za cenu, že se v tuzemsku budete zkrátka lišit. Oproti Česku je v zahraničí takováto snaha naopak vnímána velmi pozitivně, a nejen proto je důležité na sobě neustále pracovat. „Většinu programátorů baví se dále vzdělávat při řešení nových problémů. Každému, co má zájem o studium IT také doporučujeme, aby byl trpělivý, přistupoval k věcem systematicky a nenechal se odradit, když neví kam dál. Důležité je být zvídavý a chtít se poučit ze svých hlavních chyb.“ zakončuje Jana Večerková z Coding Bootcamp Praha.

Autor: Renata
Foto: VlastníTémata
Zařazeno v kategorii

Články