• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Karlštejn – klenotnice korunovačních klenotů a svatých relikvií

16.10.2020

Hrad Karlštejn je jednou z nejnavštěvovanějších památek v České republice. Jak už jeho název napovídá, je spjat s osobností svého zakladatele – římského císaře a českého krále Karla IV. Za jeho vlády došlo k rozvoji zemí Koruny české a Praha se stala jednou ze středisek vrcholně gotického středověkého umění. Sakrální prostory na hradě značí snahy Karla IV. o zdůraznění výjimečnosti tohoto hradu. Karlštejn se nachází v městysi Karlštejn v  okrese Beroun asi 30 kilometrů jihozápadně od centra Prahy uprostřed chráněné krajinné oblasti Český kras.

Název

Název hradu se skládá ze dvou částí – vlastního jména Karel a slova „stein“ neboli kámen, které je v zemích střední Evropy podobně jako -eck a -berg obdobou jména -burg čili hrad. Název si tedy můžeme vyložit jako „Karlův hrad“ nebo „na Karlově hradě“. Někdy užívaný název Karlův Týn je chybný a vznikl až v probuzenecké době, kdy se německé středověké názvy nahrazovaly českými.

Hrad jako klenotnice

Roku 1348 byl položen základní kámen k výstavbě hradu pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Hrad byl původně vybudován jako soukromé reprezentační sídlo, o několik let později byl prvotní účel hradu změněn na klenotnici – tedy prostor pro uschování říšských korunovačních klenotů a souboru svatých relikvií – ostatků. Zisk říšského korunovačního pokladu byl významnou událostí pro dějiny Karlštejna. Poklad měl obsahovat zlatý obřadní kříž, zdobený drahokamy a emailem, v němž bylo vloženo kopí, hřeb a část Kristova kříže se schránkou obsahující zub Jana Křtitele a rámě svaté Anny. Pro Karlštejn byl nejdůležitější obřadní kříž, neboť obsahoval předměty spojené legendou s Kristovým utrpením, jemuž byla zasvěcena i hlavní hradní kaple ve Velké věži.

Karlštejn ve filmu

Asi nejznámějším filmovým počinem, který se natáčel na hradě je Noc na Karlštejně. Mezi dalšími jsou Otec Kondelík a ženich Vejvara, Údolí včel, Jan Hus a některé další filmy a nespočet dokumentů. Hrad byl v roce 1962 prohlášen za národní kulturní památku.

Návštěva hradu

Prohlídky hradu jsou možné pouze s průvodcem. Návštěvníci si mohou vybírat ze tří prohlídkových okruhů: návštěva soukromých a reprezentačních prostor, prohlídka posvátných prostor včetně Kaple svatého Kříže či vyhlídka z Velké věže. Lákadlem dochovaným do dnešní doby je původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v Kapli svatého Kříže i největší portrétní galerie českých panovníků v České republice.


Autor: Isabela
Foto: www.pixabay.comTémata
Zařazeno v kategorii

Hrady a zámky