• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Kultura      Památky      Nejmladší synagoga

Nejmladší synagoga

10.07.2022

Židovská kultura patří k Praze takřka od nepaměti. Důkazem budiž velké množství židovských památek a sakrálních staveb, kterých je v našem hlavním městě habaděj. Mezi nimi má své nezastupitelné místo i nejmladší synagoga, které se říká Španělská. Najdete ji na pražském Josefově hned vede kostela sv. Ducha v Dušní ulici.

Historie

Je trochu paradoxní, že na místě dnešní nejmladší pražské synagogy kdysi stávala synagoga nejstarší zvaná jako Stará škola. Jednalo se sice o nejstarší, ale rozhodně ne největší synagogu v Praze, díky čemuž s rostoucí židovskou populací přestala kapacitně někdy v předminulém století vyhovovat. Díky tomu byla v roce 1867 zbourána a během jediného roku na tomto místě vyrostla právě Španělská synagoga. Už na první pohled je zřejmé, jak získala své jméno. Je totiž postavena v maurském slohu, který byl typický pro středověké Španělsko. Kupodivu tak ale nebyla pojmenována po dostavění, ale své jméno získala až později. Původně se synagoga jmenovala Templ v Dušní ulici.

Za návrhem projektu stáli dva lidé. Prvním byl architekt Josef Niklas, který se zasloužil o vzhled interiéru. Druhým architektem pak byl Vojtěch Ignác Ullman, který vypracoval vše ostatní. O realizaci projektu se pak postaral Jan Bělský, tehdejší známý stavitel. Součástí Španělské synagogy je dnes i budova ve funkcionalistickém stylu, která byla přistavěna roku 1935. Tato budova fungovala z části jako vestibul, z části jako zimní modlitebna. Za války zde fungoval lazaret. V podobě, kterou měla synagoga v předválečných letech, ji najdete i dnes. Změny na architektuře byly od té doby zcela minimální.

21.století

Dnes najdete v synagoze hlavně výstavu pojednávající o historii židů v našich zemích datovanou od dob josefínských reforem až dodnes. Jedná se o expozici pražského Židovského muzea.

Autor: Tomáš Bajgar
Foto: www.pixabay.comTémata
Zařazeno v kategorii

Památky