• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Převod nemovitosti. Jak probíhá a na co si dát pozor?

11.03.2021

Převodem nemovitosti označujeme proces, kdy dojde k přepsání majetkových práv z prodávajícího na kupujícího. Tento proces není úplně jednoduchý a trvá zpravidla několik týdnů. V tomto článku vám představíme, co si během převodu ohlídat.

Prodávající se své nemovitosti zbavuje s nějakým účelem (často se jedná o stěhování, může se jednat ale také o prodej pozůstalosti nebo investičního bytu). Kupující má o danou nemovitost zájem často také z důvodu stěhování. Může samozřejmě nastat i situace, že jedna strana nejedná férově a může zakrýt vady, ať už technické či právní v naději, že si toho protistrana všimne pozdě. Tuto specifickou situaci ponecháme stranou a budeme vycházet z toho, že obě strany hrají čistou hru. V zájmu obou stran je, aby vše proběhlo pokud možno co nejdříve a hlavně v pořádku.

Jako pojistka proti nečistému jednání a jako jakási garance zákonnosti existují bankovní a notářské úschovy, které prodávajícímu vyplatí většinu částky až ve chvíli, kdy je nemovitost převedena na nového majitele. Díky tomu, že se většina nemovitostí v dnešní době kupuje na hypotéky či úvěry a jistou roli v transakci hraje banka, je to o to jednodušší. Ale i když nemovitost platíte svými penězi, důrazně doporučujeme využít služeb úschovy. Vhodné je se o této možnosti poradit s makléřem.

Převod nemovitosti funguje v praxi následovně. Jakmile se strany dohodnou na ceně, podepíšou kupní smlouvy. Ty se mohou podepsat přímo za přítomnosti notáře a žádostí o úschovu. Součástí kupní smlouvy je i klauzule, že k vyplacení peněz z úschovy dojde až v momentě, kdy dojde k převodu nemovitosti. S podepsanou a úředně ověřenou smlouvou jde potom nový majitel na katastr nemovitostí, kde podá návrh na vklad. Zde si dávejte pozor a vše si několikrát znovu přečtěte. Platí se totiž správní poplatek ve výši 2000 Kč a může se stát, že v tiskopisu budete mít nepřesnost, potom je celé řízení zbytečné a musíte začít od začátku.

Jakmile je podán návrh na vklad, zapíše se na předmětnou nemovitost plomba, která znamená, že s vlastnickými právy nemovitosti nelze nakládat. Během této doby dojde k přepisu. Katastr nemovitostí má ze zákona lhůtu 30 dní, kterou většinou přesně využívá. Poté je nemovitost zapsána na nového majitele a v tuto chvíli jsou vyplaceny peníze z úschovy. Pokud narazíte na nezodpovědného advokáta, může toto vyplacení pár dnů až týdnů trvat. Ale že by k vyplacení peněz nedošlo a advokát by se dopustil podvodu, to jsou zcela ojedinělé případy.

Při převodu nemovitosti platí přísloví dvakrát „měř, jednou řež”, dvojnásobně.

Autor: Martin
Foto: www.pixabay.comTémata
Zařazeno v kategorii

Články o realitách