• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Prodej nemovitosti formou aukce

Aukce a dražby nemovitostí jsou způsoby prodeje, které nabírají na popularitě. Jedná se o fenomén posledních let, který dokáže nabídnout prodávajícímu i kupujícímu nesrovnatelně větší výhody než běžný prodej.

Na první pohled by se mohlo jednat, že aukce nemovitosti a dražba nemovitosti je totéž. Je pravdou, že nezasvěceným tyto pojmy mohou splývat a mnozí tyto pojmy nesprávně zaměňují. Abyste se vyhnuli omylům a udělali si jasno, vše vám přehledně vysvětlíme.

Dražba

Dražba nemovitosti je úkon, který se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. - zákonem o veřejných dražbách. Průběh dražby a její podmínky jsou tímto zákonem jasně definované a vše musí proběhnout v souladu s těmito pravidly. Prakticky se do dražby dostávají nemovitosti často exekučně zabavené.

Prvotním cílem dražby je uspokojit věřitele a nemovitost prodat, může se proto stát, že jsou tyto nemovitosti nabízeny s nízkou vyvolávací cenou, což je velké lákadlo pro kupující. Může se ale stát, zejména u zajímavých nemovitostí, že konečná cena díky přihazování skončí výše, než by se stalo za běžného prodeje. Obecně je ale pro prodávajícího tento způsob prodeje nevýhodný, protože se zpravidla nemovitost neprodá za maximální možnou cenu. Kupujícího, který se už předem raduje z levné nemovitosti, však také čeká několik překážek. Nízká cena je vykoupena větším počtem administrativních úkonů a možným problémem s hypotečním úvěrem. Pro pro přihlášení do dražby je třeba složit dražební jistotu, kterou se do aukce zájemce přihlásí. Jedná se zpravidla o několik desítek tisíc korun. Pokud do smluveného data neuhradí kupující zbytek ceny nemovitosti, tato dražební jistota propadá.

+    můžete získat nemovitost za zajímavou cenu
–    administrativní překážky pro případnou hypotéku


Aukce

Aukce nebo-li licitace nemovitosti je způsob prodeje, kdy se soutěží o danou nemovitosti nejvyšší nabídkou.

Zatímco dražba je spíše právní záležitostí, aukce je záležitost čistě obchodní. Řídí se totiž podle §1772 občanského zákoníku. Nyní zapomeňte na exekuce, pochybné nemovitosti, právní závady. Aukce je formou prodeje běžné nemovitosti, kdy se nemovitost prodá nejvyšší nabídce. Taková forma je na rozdíl od dražby výhodná pro prodávajícího, kdy se jeho nemovitost prodá za nejvyšší možnou cenu. Mohlo by se zdát, že pro kupujícího z toho neplynou žádné výhody, ale opak je pravdou. Výhodou pro kupujícího je skutečnost, že nemovitost kupuje za skutečnou tržní cenu. Aukcí se totiž vyhne přemrštěným cenám a koupí nemovitost skutečně na základě vztahu nabídky a poptávky. Navíc nemá ruce svázané přísnými paragrafy dražby, může počítat s hypotékou a může se s realitním makléřem snáze domluvit na konkrétním postupu. Důležité je také zmínit, že ani prodávající není výslovně vázán pouze na nejvyšší cenu, může si vybrat i podle jiných kritérií.

+    prodávající prodá za nejvyšší možnou nabídku
+    kupující má jistotu, že kupuje za skutečnou tržní cenu
+    obě strany se mohou snáze domluvit na konkrétních požadavcích
–    pro kupujícího vyšší cena nemovitosti

Shrnuto a podtrženo

  • Pokud chcete nemovitost prodat, je pro vás VŽDY výhodnější jít formou aukce.
  • Pokud jste kupující, nebojte se aukcí, musíte ale počítat s vyšší cenou.
  • V dražbě se prodávají domy často exekučně zabavané a vyvolávací cena dražby bývá zpravidla nižší než tržní.
  • Účast v dražbě je administrativně složitější, neexistuje zde pružnost a možnost případné domluvy.
Autor: Martin Jašek
Foto: www.pixabay.comGalerie
Zařazeno v kategorii

Články o realitách