• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1
Novinky      Děti, rodina      Tipy na výlet      Stromovka

Stromovka

11.06.2021

Královská obora nazývána většinovým obyvatelstvem prostě Stromovka, se nachází v poměrně těsné blízkosti Holešovického výstaviště. I přesto, že dnes se využívá prakticky pouze ke sportování, respektive k pořádání různých kulturních akcí, v dávné minulosti měla zcela jiné využití.

Lovecká obora

Stromovka vznikla za vlády jednoho z největších panovníků našich dějin – Přemysla Otakara II., a sice jako lovecká obora. Součástí obory byl i malý letohrádek. Jak léta a staletí plynula dál, obora se měnila. Během husitských válek byla zdevastována, aby pak byla následně opravena králem Vladislavem Jagelonským. Císař Ferdinand I. nechal oboru během své vlády zvětšit a rovněž ji propojil pomocí cesty s Pražským hradem. V té době rovněž ve Stromovce vznikl rybník, který ale již nějaký ten pátek neexistuje.

Ten však hrál ještě v dobách Rudolfa II. docela důležitou roli, jelikož v té době byl nejen radikálně rozšířen, ale zároveň byl v jeho středu vybudován malý ostrůvek. Během panování císaře Rudolfa II. rovněž vzniklo i na tu dobu technicky opravdu zajímavé dílo, a sice Rudolfova štola, která měla za úkol zásobovat rybník vodou z nedaleké Vltavy. Rybník sice už neexistuje, ale štola samotná se naštěstí dochovala až dodnes. A dokonce je funkční.

Moderní úpravy

Stromovka během své existence evidentně prošla mnoha úpravami. A ty se jí nevyhnuly ani v moderní době. V nedávné době došlo ke kompletní revitalizaci některých jejich rybníků, a dokonce v jejím areálů vznikly i dva nové, a sice na zdejších podmáčených loukách. Nové i dřívější rybníky byly propojeny novými koryty, čímž se docílilo vzniku jedné velké funkční soustavy.

Nové přírůstky v řadách rybníků však nebyly vybudovány pouze jakožto náhrada promáčených a zcela nevyužitých luk, ale rovněž mají společně se staršími vodními nádržemi působit jako jednolitá vodní masa. Díky tomu má Dubový pahorek, kterého rybníky obklopují, působit jako ostrov. Tím také v dobách dávno minulých dokonce i byl.

Ne všechny novodobé úpravy mají na návštěvníky působit hlavně po estetické stránce. Většina návštěvníků rozhodně s povděkem kvituje i nově zrekonstruované a částečně i vybudované chodníky a stezky.

Autor: Tomáš
Foto: Licence Creative Commons


Zařazeno v kategorii

Tipy na výlet