• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Umělá inteligence zamíchala kartami na akademické půdě

07.02.2024

Není to tak dávno, co Fakulta podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze zrušila dosavadní formu závěrečných bakalářských prací pro následující akademický rok. Podle děkana FPH VŠE Jiřího Hnilici je situace s používáním umělé inteligence natolik nevyzpytatelná a je žádoucí zamyslet se nad novými formami zakončení bakalářského stupně, aby se plošně zabránilo plagiátorství při psaní bakalářek. Ostatní fakulty VŠE a jiné vysoké školy k tomuto kroku zatím přistoupit neplánují.

Má při možnosti využití umělé inteligence cenu psát bakalářské práce?

Umělá inteligence může efektivně podporovat výuku a poskytovat objektivní zpětnou vazbu, ale je důležité, aby sloužila jako nástroj, nikoli jako náhrada schopností studentů. Podle Jany Večerkové, zakladatelky a ředitelky intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha, www.codingbootcamp.cz, mnoho bakalářských prací nemělo cenu psát už dávno před AI, protože jejich témata nevyžadovala žádný výzkum, ani originální přístup. „Naopak práce, které osobní přístup a výzkum vyžadují, určitě cenu psát má, protože umožňují studentovi rozvíjet jeho dovednosti, kritické myšlení a schopnost komunikovat své výsledky," doplňuje Večerková. Umělá inteligence nemusí být za každou cenu kontraproduktivním nástrojem, jen je potřeba ukázat studentům, jak ji správně využívat.

Chce to víc úhlů pohledu

Zrušení závěrečných bakalářských písemných prací nemusí být nutně jediným způsobem, jak k této problematice přistupovat. Pomocným řešením v této situaci může být jiný úhel pohledu na situaci, proč se studenti stávají stále závislejšími na používání technologií úzce spjatých s AI. Je taky možné, že si ne vždy vědí rady s vybraným tématem, a tak se snaží urychlit celý proces psaní práce místo toho, aby zvážili konzultaci se svým vedoucím práce. Proto je důležité hledat zdroje potíží a navrhnout nová řešení, která nemusí nutně zahrnovat zrušení písemných bakalářských prací.

„V případech, kdy bakalářské práce byly spíše nudným odškrtnutím si dané položky, místo toho, aby byly zajímavým tématem, které stojí za to zkoumat, se o žádnou škodu nejedná. Spíše by ale pak mělo dojít k zamyšlení mezi VŠ pedagogy, jestli by se neměla například předefinovat témata či koncepce těchto prací," radí Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha, www.codingbootcamp.cz.

Neházejme všechnu vinu na umělou inteligenci

Pokrok umělé inteligence může být velkým přínosem pro akademické prostředí. AI může automaticky hodnotit průběžné úkoly, kvízy a testy, provádět analýzu obsahu, identifikovat chybějící citace a kontrolovat pravopis. Díky své nestrannosti může sloužit jako objektivní doplňkový nástroj k tradičním metodám hodnocení, a to zejména v oblastech, které se bez subjektivního pohledu neobejdou, jako jsou například humanitní vědy.

Další významnou oblastí, kde má AI obrovský potenciál, je personalizovaná výuka. Vzhledem k tomu, že tradiční výukové metody nejsou vždy ideální pro všechny typy studentů, může AI pomoci identifikovat a podporovat individuální potřeby a preference studentů. Sběrem a analýzou dat o jejich pokroku a zájmech může AI vytvářet individuální učební plány, navrhovat vhodné studijní materiály a poskytovat individuální zpětnou vazbu.

Zdroj: https://kasparpr.cz/
Foto: https://kasparpr.cz/Témata
Zařazeno v kategorii

Vysoké školy