• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Víte, od čeho jsou odvozeny názvy chemických prvků?

19.06.2020

Každý se s nimi setkal na základní škole v chemii. Mnozí byli mučeni a nuceni učit se názvy chemických prvků a jejich zkratky zpaměti. Není divu, že málokoho v tu chvíli zajímalo, proč se ten či onen prvek jmenuje právě takhle a proč má jinou zkratku než první dvě písmena jeho latinského názvu. V tomto krátkém článku si u některých málo prvků řekneme, proč se jmenují tak, jak se jmenují.Kyslík - O:

Oxygenium – Název vznikl složením dvou řeckých slov: oxys (= kyselina) a genes (= výrobce). V době objevu kyslíku se totiž mělo zato, že je ho potřeba pro výrobu kyselin. Proto tedy název – výrobce kyselin.

Rtuť – Hg:

Hydrargyrum – Opět máme co do činění se složeninou dvou slov: hydr ( = voda) a argyros (= stříbro). Rtuť, jak známo, je jediný za pokojové teploty tekutý kov a v minulosti lidem připomínal tekuté stříbro.

Uhlík – C:

Carboneum – Velmi jednoduchý prvek co se jména týče. Z latinského carbo, což znamená uhlí.

Indium – In:

Indium – Název je odvozen od modrého barviva indiga, které se získávalo z květiny Indigofera tinctoria. Nikoliv však, že by indium mělo modrou barvu, ale v jeho spektru se vyskytuje silná modrá čára a právě díky ní má tento prvek barevné jméno.

Galium – Ga:

Gallium – Vlastenecký prvek, dá-li se to tak říct. Jeho objevitel byl Francouz a nenapadlo jej nic lepšího, než pojmenovat prvek po své rodné Gálii (latinsky Gallia).

Thalium – Tl:

Thallium – Opět barevné jméno a opět podle čáry ve spektru tohoto prvku. Tentokrát se jedná o barvu zelenou a název thallium je odvozen z řeckého thallos, což znamená zelený výhonek, nebo zelená větvička.

Nikl – Ni:

Niccolum – Když němečtí horníci těžili měď, kterou bylo snadné z měděné rudy dostat, narazili na stejně barevnou rudu. Mysleli si, že se taky jedná o měděnou rudu, ale měla jeden problém, měď z ní ne a ne dostat. Primitivní horníky neznalé chemie nenapadlo, že se asi setkali s jiným chemickým prvkem a že se o měď nejedná. Oni měli lepší vysvětlení – ruda je začarovaná a může za to „Nickel“ – postava z německé mythologie podobná dnešnímu satanovi. Od té doby takové rudě říkali Kupfernickel – zaniklovaná měď. Když se později ukázalo, že se nejedná o měď ale o jiný chemický prvek, dostal tento právě název Nickel, když už způsobil chudákům horníkům tolik starostí.

Vodík – H

Hydrogenium - Název vznikl stejně jako u spousty chemických prvků složením dvou řeckých slov: hydro (= voda) a genes (= výrobce). Jeho nález byl totiž spojen se zjištěním, že když tento plyn hoří, vzniká při tomto procesu voda. Proto tedy název – výrobce vody.

Lithium – Li

Lithium – Jméno tohoto prvku je úzce spojeno se dvěma dalšími prvky. Jednak se sodíkem, který byl nalezen ve zvířecí krvi a draslíkem, která byl nalezen v rostlinném popelu. Lithium naopak bylo nalezeno v horninách, a aby bylo odlišeno od svých „kamarádů“ bylo pojmenováno podle řeckého lithos, což znamená kámen.

Sodík – Na

Sodium – Římští vojáci spolu s jinou bagáží fasovali i plátky minerální soli, která působila jako skvělý lék proti bolesti hlavy. Název však není odvozen z latiny ani řečtiny ale pochází z arabského slova suda, což v překladu znamená bolest hlavy.

Rubidium – Rb

Rubidium – Stejně jako indium a thalium je i rubidium pojmenováno podle barvy jedné ze svých nejvýraznějších emisních čar. V tomto případě má emisní čára barvu temně rudou – latinsky tedy rubidos.

Cesium – Cs

Caesium – Ačkoliv by název mohl napovídat nějaké spojitosti s Caesarem, není tomu tak. Cesium je další z řady tzv. barevných prvků, jak jsme si dovolili v tomto seriálu označit prvky, jejichž jména jsou odvozena od barvy emisních čar. Cesium má barvu čáry modrou. Nikoliv však stejnou modrou jakou má indium (pojmenované podle barviva indiga), ale modrou barvu oblohy. Caesius je pak původní latinské slovo znamenající nebesky modrá.

Francium – Fr

Francium – A už tu máme zase ty Francouze. Předtím to bylo Galium pojmenované po Galii a tento prvek jde ještě dál. Jeho jméno je přímo odvozeno od názvu Farncie. Není třeba podotýkat, že objevitelem byl Francouz - Marguerite Perey (kdo jiný by taky pojmenovával prvky po své vlasti).

Hořčík – Mg

Magnesium – Název magnesium je odvozen z řeckého označení pro čtvrť v Thesálii – Magnesia, kde bylo objeveno. S tímto místem jsou rovněž spojeni látka magnetit a prvek mangan.

Vápník – Ca

Calcium – Odvození názvu tohoto prvku je trochu zavádějící. Dříve než byl znám samotný prvek vápník, byla známa jeho sůl – oxid vápenatý (neboli nehašené vápno), který byl znám jako stavební hmota již v pravěku. Proto když byl díky nehašenému vápnu objeven vápník, byl pojmenován z latiny odvozeným calx, což v překladu právě znamená nehašené vápno.

Stroncium – Sr

Strontium – Jméno tohoto prvku k sobě neváže moc zajímavou historii. Prvek byl objeven poblíž skotské vesnice Strontian, podle níž je také pojmenován.


Michal
Foto: www.pixabay.com
 


Témata