• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Karlův most – skvost sochařského umění

07.10.2020

Karlův most byl klíčovou komunikační stavbou, která byla po několik století jedinou pevnou cestou přes řeku Vltavu. Most je zároveň monumentálním dílem české gotické architektury.

Poté, co povodeň v roce 1342 zničila Juditin most, měl být starý most nahrazen novým. Stavba Kamenného mostu, jak se tento most dlouho nazýval (název „Karlův most“ se vžil až kolem roku 1870), byla velmi nákladná a peníze se sháněly formou sbírek po celé zemi. Základní kámen položil 9. července 1357 český král a římský císař Karel IV.

Karlův most spojuje Staré Město s Malou Stranou. Most je dlouhý necelých 516 metrů a jeho šířka se udává okolo 9,5 metru. Na most bylo postupně umístěno 30 převážně barokních soch a sousoší, které zachycují vývoj sochařského umění od 17. do 20. století. Nalezneme zde sousoší svatého Kříže, svaté Madony se svatým Bernardem, svatých Cyrila a Metoděje, sochu Jana Křtitele, svatého Víta, svatého Václava a mnohé další.


Most opředen pověstmi

Ke Karlovu mostu se odedávna váže několik legend. Mezi tu nejznámější patří pověst o Bruncvíkovi. Ten prý získal zázračný meč, který na jeho požádání sám srážel hlavy nepřátel. Tento meč se po Bruncvíkově smrti ztratil. Podle jedné z legend je prý zazděn na mostě a až jednou bude české zemi nejhůř a na pomoc vyjede svatý Václav v čele blanických rytířů, na mostě jeho kůň rozkopne zem, meč se objeví a pomůže nastolit opět mír a klid. Jiná legenda praví, že Bruncvík svůj meč od hodil do Vltavy a až Čechům bude nejhůře, meč pak štika vynese na hladinu. Ať už některé z legend věříte či ne, můžete si na mostě alespoň prohlédnout Bruncvíkovu sochu.

Autor: Isabela
Foto: www.pixabay.com
 


Témata
Zařazeno v kategorii

Články