• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Téma: legendární místa v Praze

Pivovar u Fleků – jedna z nejznámějších hospod u nás

Restaurace

Vzhledem k tomu, že Češi patří, co se piva týče, k absolutní světové špičce, není tedy ničím překvapivým, že se na našem území nachází celá řada památných, skoro až starobylých hospod a pivovarů.