• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Pivovar u Fleků – jedna z nejznámějších hospod u nás

04.04.2021

Vzhledem k tomu, že Češi patří, co se piva týče, k absolutní světové špičce, není tedy ničím překvapivým, že se na našem území nachází celá řada památných, skoro až starobylých hospod a pivovarů. Tím asi nejpamátnějším je pak pivovar u Fleků, který funguje už více než půl tisíciletí.

Dlouhá tradice vaření piva

Dům, kde se pivovar nachází, už jistojistě existoval v roce 1430, což dokazují nalezené písemné záznamy. Tehdy se v něm však pravděpodobně nevařil rezavý mok. Vzhledem k tomu, že jej tehdy vlastnil barvíř látek, nejspíše přímo v něm vykonával své řemeslo.

Dům U dvou strak začal být spojován s pivem až od roku 1499, kdy ho koupil jistý Vít Skřemenec a založil zde první pivovar. Ten po většinu času více méně jakž takž přežívá. Jeho rozkvět zajištuje až Ludmila Křemencová v roce 1576. Pod jejím vedením podnik prosperuje více než dobře a hlavně dlouho. Na začátku sedmnáctého století ho kupuje Kateřina Ulrichová, která si ho však dlouho neužije, jelikož po bitvě na Bílé hoře utíká z Čech a pivovar je zabaven.

U Fleků

Své jméno dostává pivovar podle Jakuba Flekovského, který ho přebírá v roce 1762. Je zajímavé, že i když v jeho rukách a rukách jeho rodiny zůstává pivovar „pouhých“ 45 let, jméno pivovaru se už tak zažilo, že ho už žádný majitel v budoucnu nehodlal měnit. Zlatý věk však podnik nezažíval za flekovského panování, ale až za Františka Pštrosse a jeho rodinných následovníků, kteří měli pivovar od roku 1807. Sladovnická profese se v rodině Pštrossových předávala z otce na syna, což se samozřejmě pozitivně promítlo do rozvoje pivovaru.

Asi nejdůležitějším milníkem pro pivovar byl rok 1843, kdy spatřil světlo světa proslulý tmavý ležák typický pro pivovar U Fleků. Ten si koneckonců můžete dopřát i dnes, a to podle původní receptury.

Současnost

V dnešní době pivovar i přidružený hostinec vlastní rodina Brtníkových a své záležitosti se starají více než dobře. Jedná se o moderní podnik, který je však náležité hrdý na svou dlouhou minulost. Důkazem budiž muzeum, které se nachází v areálu pivovar, a které je celé zasvěcené výrobě piva, které v těchto zde probíhalo po dlouhá staletí.

Autor: Tomáš
Foto: www.pixabay.com

Témata
Zařazeno v kategorii

Restaurace