• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Pomáhají nezištně v nouzi

10.08.2020

Pomoc v nouzi by měla být pro každého z nás samozřejmostí. Ne tomu tak vždy je. Existuje však celá řada nadací, neziskových a humanitárních organizací či spolků, sdružení a projektů, které se snaží pomáhat potřebným. Některé jsou známé jiné nikoli. O těchto jste asi většinou slyšeli. My vám postupně budeme představovat i ty méně známé.

Určitě jste již o nich slyšeli. Víte však, jak pomáhají?


• ADRA

Jedná se o mezinárodní humanitární organizaci, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. U nás působí již od roku 1992. Svoji pomoc směřuje ke konkrétním rodinám či osobám, které se ocitly ve velmi tíživé životní situaci, jíž zapříčinily mimořádné události. Podpora je směřována také na realizaci projektů veřejně prospěšných, které organizují nevládní neziskové organizace, jež svoji působnost zaměřují především do oblasti sociální sféry.

• POMOZTE DĚTEM

Tento charitativní projekt je spojený s celonárodní sbírkou. Má jej na starosti Nadace rozvoje občanské společnosti, která na projektu spolupracuje s Českou televizí.

Pomoc je cílena na ohrožené a znevýhodněné děti do věku 18 let. Příspěvky ze sbírky jsou rozesílány do neziskových organizací na našem území a jsou určeny pro zvyšování kvality dětských životů, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti nebo pro podporu práva dítěte na život v rodině či náhradním rodinném prostředí. Součástí je i KLUB PŘÁTEL KUŘETE.

• Dobrý Anděl

Členem tohoto projektu se může stát každý z nás. Finanční prostředky jsou v tomto případě používány pro rodiny těch, kteří jsou vážně nemocní a jsou určeny nejen pro nemocné, ale i pro ty, kteří o ně pečují. Díky pravidelným příspěvkům, které Dobrý Anděl posílá, dochází ke zlepšení rodinného příjmu rodin, které onemocnění jejich člena přivedlo do těžké finanční tísně.

• Člověk v tísni

Jedná se o českou humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizaci, která působí v celé řadě zemí. Jejím cílem je pomoc lidem, které zasáhly válečné konflikty a krize, přírodní katastrofy nebo těm, kteří žijí dlouhou dobu v chudobě. Mezi její aktivity však patří také problémy spojené s nedostupností vzdělání nebo zdravotní péče nebo velmi špatné životní prostředí a s ním spojené podmínky života. V rámci pomoci zajišťuje základní potřeby důležité pro život a také podporuje tvorbu programů pro sociální oblasti, pro rozvoj drobného podnikání a vznik kvalitní

Autor: Renata
Foto: www.pixabay.comTémata