• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Ztracený poklad Prahy

27.06.2023

Když byla Praha ještě mladá a její kamenné ulice jenom začaly představovat spletité labyrinty, vyprávěli si lidé pověsti o neuvěřitelných pokladech ukrytých v jejích útrobách. Jednou z nejznámějších pověstí byla ta o Ztraceném pokladu Prahy.

Podle pověsti byl tento vzácný poklad ukradeným bohatstvím, které město kdysi vlastnilo. Říkalo se, že poklad byl schován na tajném místě v srdci Prahy, v nejstarší části města, kterou obývali draci a zloději. V té době byli draci mocnými bytostmi, které se skrývaly v jeskyních a temných údolích. Někteří z nich byli ochotni prozkoumat lidská sídla a okrádat je o jejich cennosti. Jejich lesknoucí šupiny se leskly na slunci, když se vznášeli nad střechami domů, plánující své lupičské útoky.

V jednom z těchto draků, Dračím Bílém, bylo ukryté moudré srdce. Tento drak měl silnou vazbu s Prahou a byl ochoten bránit její poklad. S jeho pomocí byl poklad ukryt na tajném místě, jehož existence znali jen někteří zvolení. Ale mezi lidmi byli i stateční zloději, kteří se snažili nalézt Dračí Bílého a získat tak moudré srdce. Věřili, že by jim to umožnilo nejen najít Ztracený poklad Prahy, ale také získat moc nad celým městem.

Mezi těmito zloději byl nejobávanější z nich jménem Karel Temnooký. Byl znám svým přezdívkou, protože měl temné oči a stále se pohyboval v temném oděvu. Svými lstivými plány se pokoušel najít Dračího Bílého a podmanit si ho, ale vždy ztroskotal na drakově mocné ochraně. Stále se však říká, že Ztracený poklad Prahy je skryt někde hluboko pod ulicemi města, pod plachtami tajemných střech a starobylými věžemi. Lidé pořád hledají jeho stopu, touží po jeho nalezení a společně sní o dně, kdy se Dračí Bílý objeví a ochrání svůj poklad před zlými silami.

A tak dnes, když procházíte pražskými uličkami, můžete spatřit symboly draka a zlodějů, které připomínají legendární Ztracený poklad Prahy. Pověst je stále naživu a připomíná nám, že v každém z nás dříme touha po dobrodružství, pokladu a vítězství nad temnotou.

Zdroj: ChatGPT
Foto: Bing AI CreatorZařazeno v kategorii

Nové pověsti české