• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Téma: sauna

Proč navštěvovat wellness?

Wellness

Člověk by měl být většinu života, pokud možno ve fyzické i duševní pohodě. Hodně k tomu může pomoci i wellness. Toto anglické slovíčko se dá volně přeložit jako zdravý životní styl. A ten by měl být vlastní nám všem.