• Na prahu Prahy - magazín, akce, události, zajímavosti, místa a firmy - 1

Vydejte se s námi starodávnou cestou českých králů

30.07.2020

Milujete historii? Pak se s námi vydejte po starobylé cestě do míst, kterými vedly kroky českých panovníků. Ačkoli ji nenajdeme na žádné mapě, její název je všeobecně známý. Ano, chystáme se na pouť po Královské cestě

Královská cesta jako symbol králů

Jedná se o místa, kterými po staletí projížděli čeští panovníci, kteří měli být korunováni na Pražském hradě, v katedrále sv. Víta. Vede historickou částí hlavního města. Pokud chcete procházet památnou cestou stejně, jako kdysi naši panovníci, vydejte se na Náměstí republiky. Zde dříve stával Královský dvůr, z něhož se budoucí panovník vydával ke korunovaci.

Královský či Králův dvůr na Starém městě bývalo městské sídlo panovníků. Nacházel se nedaleko Prašné brány. Cesta pokračuje ulicí Celetnou, protíná Staroměstské náměstí odkud směřuje kolem Staroměstské radnice na Malé náměstí, ke Klementinu, přes Karlovu ulici na náměstí Křižovické (jeho část se dochovala až do dnešní doby, společně s částí původního Juditina mostu). Dále pokračuje na Karlův most, přes nějž se dostaneme pod Malostranskou mostecku věž, do ulice Mostecká, která vede na Malostranské náměstí. Další kroky směřují do ulic Nerudova a Ke Hradu, projdeme Hradčanské náměstí a vydáme se na Pražský hrad. Ke korunovaci byla určena katedrála svatého Víta.

Věděli jste, že tato trasa se ustálila až v 17. století? Do té doby neexistovala ulice Ke Hradu a průvod procházel přes Úvoz na Pohořelec. Prvním panovníkem, který Královskou cestu absolvoval, byl Albrecht II. Habsburský a posledním pak císař Ferdinand V. Dobrotivý.

Královský průvod měl vždy cestou několik zastávek. Budoucímu vladařovi byli představováni důležití členové církevních řádů a zástupci jednotlivých cechů. Na Pražském hradě panovníka očekávali čelní představitelé zemských úřadů. Korunovace panovníka byla velmi důležitou událostí, která se neobešla bez vyzvánění zvonů a střelby z děla. Celou cestu panovníka doprovázela hudba se zpěvy.

Renata
Foto: www.pixabay.com
 


Témata
Zařazeno v kategorii

Články